Naujienos

2017 rugpjūčio 13 d., šv. Jonų bažnyčia

Mt 14,22-33

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

  

Evengelistas Matas šiandien mums pateikia gražų pasakojimą. Sakoma, jog pasakojimas yra tokia komunikavimo jėga, kuri nusileidžia tik maldai.  Pasakojimas taip pat yra ir galinga tikėjimo perteikimo priemonė.

Po duonos padauginimo Jėzus išsiunčia mokinius plaukti per ežerą, o pats išeina į kalnus melstis. Galilėjos ežeras yra apie 20 km ilgio, 13 km pločio, jo gylis – 40 m. Ir štai, po trečios valandos, kai vyrauja tamsa, ežere kyla audra. Dvasinis rašytojas Scottas Fitgeraldas sako, jog trečia valanda nakties yra giliausio nusiminimo ir melancholijos laikas. Ir štai tokiu laiku Jėzus ateina pas mokinius, besigrumiančius su audra. Jie, nepažinę Jėzaus, nusigando. Ir šį kartą pirmas pasižymi karštakošis Petras. Jis ne tik iššoka iš valties, bet netgi eina vandens paviršiumi. Tiesa, neilgai. Pamatęs bangas išsigąsta ir pradeda skęsti. Gali būti, kad tik tada iš tikrųjų atsibunda ir ima šaukti „Viešpatie, gelbėk mane!“

Evangelistui Matui šioje istorijoje svarbus Petras. Įdomu palyginti, kur akcentus sudėjo kiti du evangelistai. Morkaus pasakojime Jėzus eina vandens paviršiumi ir tai parodo, jog mokiniai nieko nesupranta. Skaitome: „Jie visiškai nebuvo supratę duonos stebuklo ir jų širdis tebebuvo nenuovoki (užkietėjusi)“. Evangelistas Jonas rašo, kad mokiniai mielai priėmė Jėzų į valtį, vėjas nurimo ir jie laimingai pasiekė krantą.

Šiandien mes mėginame bent truputį suprasti evangelistą Matą.

Ko gi jis mus moko? Iš esmės to, jog tikėjime pirmiausia ir svarbiausia yra mūsų dėmesys, mūsų žvilgsnis ir sielos troškimas, nukreiptas į patį Jėzų. Ne į save, savo gebėjimus, nuopelnus, išteklius ar ambicijas, tuo labiau ne į vėją ar ežero bangas (kurie gali būti išorinių blaškymų ir grėsmių simboliai).

Ši istorija patraukli ir tuo, kad kuo daugiau ją skaitai, tuo įdomesnė darosi. Jėzus ateina pas mokinius vandens paviršiumi. Šie išsigąsta ir jo nepažįsta. Jie mano, jog tai dvasia, vaiduoklis. Jie mano, kad vaiduoklį jie sugeba atpažinti, lyg žinotų kaip jis atrodo ir kaip elgtis jį pamačius. Jų reakcija yra baimė. Laimei, paaiškėja, kad tai jų mokytojas Jėzus.

Mes, protingi žmonės, taip, kaip tie mokiniai valtyje, šį pasakojimą norėtume laikyti mitu, kad tik nereikėtų priimti, jog Jėzus ateina pas mokinius vandens paviršiumi. Tačiau evangelija sako, kad tai ne vaiduoklis, ne mitinė figūra, o Jėzus, kuris į minėtas kategorijas netelpa.

Galbūt Petras nori patikrinti, ar ir jis gali eiti vandeniu, o gal jis nori būti arčiau Jėzaus, bet išsigąsta bangų. Ar ši istorija sako, kad Jėzus suteikia stebuklingų galių tiems, kurie jį myli? Ko gero, ne. Bet jei pasitiki Jėzumi ir jį laikai dėmesio centre, nesi vienas net ir trečią valandą nakties, net ir tada, kai ištinka melancholija ar apima kitokia tamsa. Mato evangelija moko tikėjimo tiesos. Šis tikėjimas nepanaikina kančios ar tamsos, skausmo bangų, bet gali padėti tikrai melstis, tiesiog išrėkti kaip Petras: „Viešpatie, gebėk mane!”

Ir paskutinė mintis. Ši evangelijos istorija apie plaukimą tamsoje audringu ežeru. Man, kaip ir Scottui Fitgeraldui, ji siejasi su žmogaus sielos naktimi, su vienatve, depresija ir visokia tamsa, o ši – su sekmadienių tikėjimo išpažinimu. Man vis atrodo, kad mes per lengvai ir dažnai nesusimąstę, tik prabėgomis ištariame, kad Jėzus nukankintas ir palaidotas nužengė į pragarus. Nesusimąstom, jog tik po to kėlėsi ir įžengė į dangų. Ką reiškia, kad Jėzus nužengė į pragarus? Jėzus iš tikrųjų nužengė ir į mano tamsybes, į mano trečią valandą nakties, į juodžiausią vienatvę, depresiją, priklausomybę ar kas bebūtų, todėl ir ten man dar lieka Petro malda: „Viešpatie, gelbėk mane“. Ir ten Jėzus tiesia man ranką. Evangelistas Matas šiandien sako: prisimink šitai ir mokėk tai jautriai pasakyti kitam. Todėl mums reikia gerų draugų, reikia tikėjimo bendruomenės.

 ______________________________

 

Liepos 17-23 d. Šventų Jonų bažnyčios bendruomenės šeimos renkasi į krikščionišką šeimų stovyklą.

Kaip ir kiekvienais metais, ji vyksta Trakų rajone, prie Guobsto ežero.

Savaitė laiko prasmingo buvimo kartu su šeima, bendruomene ir Juo.

Sėkmės stovyklaujantiems! 

______________________________

2017 liepos 9 d., šv. Jonų bažnyčia

XIV sekmadienis Mt 11,25-30

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Pradžiai mintį pasiūlė reklamos. Jos siekia, kad žmogus pirktų vis naują reklamuojamos firmos produktą, imtų reklamuojamo banko paskolą... Vizuali ar garsinė reklama sukonstruojama taip, kad žmogui ji sukeltų stygiaus ar nepakankamumo jausmą, o tada pasiūlomas išsigelbėjimas – prekė, kuri viską išsprendžia. Tu neužtikrintai jautiesi, nes tavo kosmetika ar dantų pasta nepakankamai gera, drabužiai nepakankamai gerai išskalbti, tau nesmagu tarp draugų, jei tavo telefonas ne paties naujausio modelio... Mes žinome, ko tau reikia, kad būtum laimingas. Mes „kompetentingai“ patariame – pirk mūsų prekę ir viskas išsispręs.

Pamokslautojams taip pat kyla pagunda evangeliją supaprastinti iki patarimų lygio. Bet evangelija nėra patarimų rinkinys. Tai – Geroji naujiena. Prie šios temos, tikiuosi, dar sugrįšiu kurį sekmadienį.

Matas šiandien išvardina 3 Jėzaus kvietimus. Mes, krikščionys, jo sekėjai, turėtume juos išgirsti. Jėzaus žodžiai gali padėti įveikti baimes ir nerimus, kurie vienaip ar kitaip mus paliečia. Jie gali įkvėpti drąsos būti savimi ir artintis prie Jėzaus tokie, kokie esame.

Pirmas kvietimas – „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate prislėgti naštų...“ Mes nevargstame taip, kaip vargsta daugybė žmonių pasaulyje, kaip 60 milijonų pabėgėlių, kaip 150 milijonų vaikų, dirbančių kasyklose ir kituose sunkiuose darbuose, kaip šeimos, gyvenančios karo zonose. Tačiau vienaip ar kitaip patiriame ir sunkių dalykų. Išorinių ar vidinių. Kai kurios naštos susijusios ir su mūsų religija. Ne vienas krikščionis, pamąstęs apie tikėjimą, pirmiausia galvoja apie savo praeities nuodėmes. Ne vienas buvo mokytas, kad prieš akis vis turėtų savo nuodėmes, o ne nuolatinį Dievo atleidimą ir priėmimą. Jėzus kviečia susitikti ir kartu mokytis, ką reiškia Dievo meilė, atleidimas, dovanojama laisvė ir džiaugsmas. Be tokios patirties nebūsi Jėzaus sekėjas. Būsi tik religinių taisyklių įkaitas.

Antras kvietimas: „Imkite mano jungą, nes jis lengvas ir našta lengva“. Kad ir lengvas, bet vis vien jungas. Beje, graikiškas žodis lengvas gali reikšti ir gerai tinkantis. Taigi, Jėzaus siūlomas jungas mums individualiai geriausiai pritaikytas. Bet kas yra jungas? Tai toks įtaisas, kurį uždeda darbiniam gyvuliui ant kaklo, kad jis trauktų, pvz., vežimą ar plūgą... O kas galėtų būti Dievo jungas? Šeimų stovykloje vienas vaikas tai įvardino taip: šitas jungas yra, kai Dievas švelniai apkabina mūsų pečius.

Jeigu įprastai jungas įkinko, prispaudžia, išnaudoja, tai Jėzaus jungas, pats Jėzus, daro žmogaus gyvenimą žmoniškesnį. Ne tik jo paties, bet per jį ir aplinkinių.

Trečiasis kvietimas: „Mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies ir rasite savo sielai atgaivą“. Mes turime mokytis iš Jėzaus žmoniškai gyventi. Norint geriau pažinti Jėzų, prasminga skaityti Bibliją, įsigilinti, įsimąstyti, kaip jis meldėsi Tėvui, ką jam reiškė jo valia, kaip suprato savo misiją, kaip elgėsi su įvairiais žmonėmis, pagaliau, kaip jis jautėsi... Jis kviečia sekti juo, nesiūlo lengvų išeičių, tik savo draugystę.

Gal tai ir galėtų būti svarbiausioji žinia? Man ją dar paryškina kita Jėzaus istorija, nutikusi Kafarnaume. Kai jis kalbėjo apie savo kūno ir kraujo sakramentą – Eucharistiją – daugelis klausytojų pasitraukė. Jiems atrodė neįtikėtina ar tiesiog per daug sunku patikėti tuo, ką Jėzus sako. Tada Jėzus kreipėsi į 12 apaštalų. Įsivaizduoju, kaip jis labai susijaudinęs paklausė: gal ir jūs norite mane palikti? Tada Petras spontaniškai, bet, man atrodo, labai giliai egzistenciškai pasakė: „O pas ką mes eisime? Tu turi amžino gyvenimo žodžius“. Galiausiai, ir mes be Jėzaus nelabai turime pas ką eiti. Gal turime šeimą, artimus žmones, bendruomenes... Bet vis tiek šis klausimas išlieka. Todėl, kas benutiktų, kaip gyvenimas besusipainiotų, kaip dvasiškai ar fiziškai blogai besijaustume, tegul niekas mūsų nesulaikys nuo ryžto ateiti pas Jėzų. Pas ką daugiau eisime? Jėzus arba tik patarimai.

  _____________________________

 

 2017 m. gegužės 14 d.
mūsų bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.
Iš viso vyskupas A. Poniškaitis jį suteikė maždaug 80-čiai žmonių.
24 iš jų pasiruošė mūsų bažnyčioje, kiti Jėzuitų gimnazijoje ir šv. Kazimiero bažnyčioje.
Mūsų bažnyčioje buvo organizuojamos suaugusiųjų ir paauglių grupės.
 
Nuotraukų autorius Vygintas Jankauskas

 

____________________________

 2017 m. gegužės 7 d.

Pirmosios komunijos iškilmės mūsų bažnyčioje
 

Šias metais mūsų bažnyčioje Pirmosios Komunijos priėjo net 40 vaikų ir 5 suaugę žmonės. Vaikus šiam sakramentui ruošė mokytoja Violeta, o suaugusiuosius – sesuo Lilė.

 Gegužės 14 d. mūsų bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Iš viso vyskupas A. Puniškaitis jį suteikė maždaug 80-čiai žmonių. 24 iš jų pasiruošė mūsų bažnyčioje, kiti Jėzuitų gimnazijoje ir šv. Kazimiero bažnyčioje. Mūsų bažnyčioje buvo organizuojamos suaugusiųjų ir paauglių grupės.

Nuotraukų autorius Vygintas Jankauskas

  ________________________

 

   

Tėvas Vidmantas Šimkūnas - naujasis Lietuvos jėzuitų vadovas

 

Lapkričio 7 d. naujasis Jėzaus Draugijos (jėzuitų) generalinis vyresnysis Lietuvos ir Latvijos provincijolu paskyrė mūsų bažnyčios rektorių kunigą Vidmantą Šimkūną, SJ. Pareigas jis perima iš kun. Gintaro Vitkaus.

Kun. V. Šimkūnas yra Vilniaus universiteto kapelionas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius, jėzuitų provincijos ekonomas.

Gimęs Mankūnuose, augo penkių vaikų šeimoje, lankė Miroslavo vidurinę mokyklą, mokėsi Alytaus technikos mokykloje. Į Jėzaus Draugiją įstojo pogrindyje 1985 m. Kauno kunigų seminariją baigė ir kunigu įšventintas 1993 m. Dirbo vikaru Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje, buvo Šiaulių šv. Ignaco bažnyčios rektorius ir jėzuitų naujokyno vedėjo pavaduotojas, 2008–2014 m. –  Vilniaus arkivyskupijos Akademinės sielovados centro vadovas, Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius.

1999 m. Insbruke įgijo teologijos licenciato laipsnį, 2008 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją tema: „Martyria, koinonia, diakonia ir leiturgia Lietuvos Bažnyčioje sovietmečiu, 1944–1990“. Jėzuitų baigiamojo ugdymo metus praleido Bostone, praktiką atlikdamas Baltimorėje (JAV). Dalyvavo tarptautiniame teologijos projekte su Čikagos Lojolos universitetu, verčia teologinės knygas bei straipsnius iš vokiečių ir anglų kalbų, dėstė VGTU, dėsto LMTA ir Vilniaus universitete.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija vadovauja gimnazijoms Kaune ir Vilniuje, globoja mokyklą Šiauliuose, tarnauja Šiaulių šv. Ignaco, Kauno šv. Pranciškaus Ksavero, Vilniuje –Šv. Jonų ir Šv. Kazimiero bažnyčiose, Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje Lemonte (JAV), dirba Latvijoje (įsikūrę Rygoje), bendradarbiauja su kitais, atliekančiais tarnystės Bažnyčioje.

 ______________________________

 

 

Jau 24 metus Jonų bažnyčios Gyvojo rožinio maldos būrelis

renkasi kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį bendrai Rožinio maldai.

Visus norinčius prisijungti kviečiame bendrai maldai

kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 10.15 val. į Švč. Sakramento koplyčią.

 ______________________________

   

 

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

 

 

Visos mamos, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir anūkus,

kviečiamos prisijungti prie mūsų bažnyčioje besirenkančios Motinų maldų grupelės.

Mamos renkasi sekmadieniais 10 ir 12 valandomis bažnyčioje, prie pirmosios salės (kairėje bažnyčios pusėje).  

_______________

 

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kuri jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

_______________________________________

 

Ar žinote, kad mūsų bendruomenė prisideda prie „Carito“ dienos centro „Vilties angelas“ veiklos –

esame įsipareigoję globoti keletą vaikų iš stokojančių šeimų, kol jie sulauks pilnametystės.

Taip dalis mūsų visų bažnyčiai aukojamų pinigų kiekvieną mėnesį atitenka Tomui ir Gabrielei.

Vaikai už tai kiekvieną mėnesį mums parašo laišką apie save, į kuriuos atsako bendruomenės savanorė Loreta.

 

_______________________________________

 

Vilties angelai – geradariai per atstumą

 Šv. Jonų bažnyčią lankantys žmonės yra kviečiami prisijungti prie vaikų dienos centro „Vilties angelai“ veiklos ir finansiškai paremti stokojančius vaikus.

Organizacija dėkoja tiems mūsų bendruomenės nariams, kuri keletą metų teikė finansinę paramą Radvilei, Nikolajui, Gabrielei ir Tomui.

 Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Vaikų dienos centro „Vilties angelas“ programos „Parama per atstumą Lietuvoje“ vaikai  Radvilė ir Nikolajus paramą gavo nuo 2009 metų pavasario iki 2014 metų po 500 Lt per metus.

Radvilė šiuo metu mokosi profesinėje mokykloje, kaimo turizmo organizavimo specialybę. Planuoja stoti į kolegiją ir tęsti mokslus. Jūsų parama, merginai buvo labai naudinga įsigyjant mokymosi priemones, avalynę, drabužius. Radvilė yra brandi ir adekvačiai vertinanti savo šeimos situaciją. Ji atvira ir nuoširdi, turinti tikslų ateičiai.

Nikolajus yra baigęs vidurinę mokyklą, šiuo metu dirba įmonėje darbininku. Gyvena su mama vieno kambario bendrabučio tipo bute. Parama labiausiai buvo reikalinga apmokant Nikolajui vaistus, išlaidas sanatorijoje (dar vaikystėje, vaikinas yra turėjęs tulžies operaciją ir dėl to nuolatos turi sveikatos problemų), perkant mokymosi priemones, avalynę ir drabužius.

Šių dviejų, užaugusių vaikų vardu, dėkojame JUMS.

Likusi paramos dalis bus naudojama mažesniems, VA „Carito“ Vaikų dienos centrą „Vilties angelas“ lankantiems vaikams Gabrielei ir Tomui.

Gabrielė – dešimties metų mergaitė, gyvenanti su mama. Jos šešiametė sesė (tėčiai yra skirtingi) gyvena su tėčiu. Gabrielė su mama gyvena mažame vieno kambario bendrabučio tipo nuomojame bute. Mama dirba parduotuvėje.

Gabrielė yra smalsi mergaitė, jai patinka vaidinti ir šokti, mėgsta gaminti valgyti. Ji yra drąsi, ieškanti tiesos (dažnai įžvelgianti netiesą ten, kur jos nėra).

Gabrielė nuo rudens bus ketvirtokė ir planuojame jai pirkti naują mokyklinę uniformą, nes dabartinę yra išaugusi, o mama negali nupirkti, taip pat pratybas.

Tomas – penkerių metų berniukas, gyvenantis su dvejų metų sese, mama ir tėčiu. Šeima gyvena vieno kambario bute. Tėtis dirba sandėlio darbuotoju. Tarp tėvų santykiai yra įtempti, konfliktiški, tėtis piktnaudžiauja alkoholiu. Mama turi keleto tūkstančių skolą, kuri yra perduota antstoliams.

Su mama Tomas turi gražius santykius, bet mano, kad tėtis jo nemyli.

Tomas yra džiaugsmingas, besidomintis aplinka berniukas, aktyvus, norintis bendrauti. Jis nelanko darželio, o pati mama nėra pajėgi jo ugdyti, todėl pastebima pažinimo, bendravimo ir savikontrolės įgūdžių stoka, reikalinga logopedo pagalba.

Parama svarbi patenkinant pirminius Tomo poreikius: perkant striukę, batukus, taip pat jo ugdymui.

Kontaktinė informacija

Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
Vadovė ses. Jolita
Tel. 8 5 2621519, 8 685 81088
El. p. vilties.angelas@centras.lt
A/s LT73 7044 0600 0578 6483, AB SEB bankas

 

 _________________________________________________________________

 

Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.