DIENOS SKAITINYS

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
Kalėdų nakties Mišios
Iz 9, 1–3. 5–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
Kalėdų ryto Mišios
Iz 62, 11–12; Tit 3, 4–7; Lk 2, 15–20
Kalėdų dienos Mišios
Iz 52, 7–10; Žyd 1, 1–6; Jn 1, 1–18

Dvasinės pratybos kasdieniame gyvenime

 

 

 Dvasinės pratybos kasdieniame gyvenime pagrįstos šv. Ignaco Lojolos mokymu. Jos trunka 33 savaites. Dvasinės pratybos Šv. Jonų bažnyčioje prasideda rugsėjo mėnesį ir tęsiasi iki gegužės. Daugiau informacijos suteiks bažnyčios rektorius.