DIENOS SKAITINYS

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
Kalėdų nakties Mišios
Iz 9, 1–3. 5–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
Kalėdų ryto Mišios
Iz 62, 11–12; Tit 3, 4–7; Lk 2, 15–20
Kalėdų dienos Mišios
Iz 52, 7–10; Žyd 1, 1–6; Jn 1, 1–18

Krikščioniško gyvenimo bendruomenė

 

Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė – tai tarptautinė asociacija, vienijanti įvairiose pasaulio šalyse gyvenančius krikščionis, pasiryžusius tikėjimo keliu eiti kartu su bendruomene.
 
Bendruomenės nariai buriasi į mažas grupes, kurios yra sudėtinė didesnės organizuotos bendruomenės dalis. 4–12 žmonių grupelės sudaro regionines grupes, šios – nacionalines, o nacionalines apima pasaulinė organizacija, gyvuojanti visuose žemynuose.

Bendruomenės charizma ir dvasingumas remiasi ignaciškuoju dvasingumu. Paprastai į šią bendruomenę susiburia žmonės, atlikę šv. Ignaco Lojolos dvasines pratybas kasdieniame gyvenime.

Viena krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės grupelė renkasi ir Šv. Jonų bažnyčioje.

Daugiau informacijos apie Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenę ieškokite: http://www.kgbendruomene.lt