DIENOS SKAITINYS

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
Kalėdų nakties Mišios
Iz 9, 1–3. 5–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
Kalėdų ryto Mišios
Iz 62, 11–12; Tit 3, 4–7; Lk 2, 15–20
Kalėdų dienos Mišios
Iz 52, 7–10; Žyd 1, 1–6; Jn 1, 1–18

Paauglių grupė

 

Nuo 2014 m. Šv. Jonų bažnyčioje kiekvieną sekmadienį po Šv. Mišių bažnyčios rūsyje renkasi 12-16 metų paaugliai.