DIENOS SKAITINYS

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
Kalėdų nakties Mišios
Iz 9, 1–3. 5–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
Kalėdų ryto Mišios
Iz 62, 11–12; Tit 3, 4–7; Lk 2, 15–20
Kalėdų dienos Mišios
Iz 52, 7–10; Žyd 1, 1–6; Jn 1, 1–18

Šv. Mišių tvarka


 
Rugsėjo – gegužės mėnesiais:

Nuo antradienio iki ketvirtadienio – 18.00 val. koplyčioje (įėjimas iš šv. Jono gatvės).

Sekmadieniais - 11.00 ir 13.00 val.
 

Birželio – rugpjūčio mėnesiais:

Sekmadieniais – 11.00 val. 

 

Išpažinčių klausoma sekmadieniais prieš šv. Mišias arba iš anksto su kunigu susitartu laiku.