DIENOS SKAITINYS

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
Kalėdų nakties Mišios
Iz 9, 1–3. 5–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
Kalėdų ryto Mišios
Iz 62, 11–12; Tit 3, 4–7; Lk 2, 15–20
Kalėdų dienos Mišios
Iz 52, 7–10; Žyd 1, 1–6; Jn 1, 1–18

Šv. Jonų moksleivių ateitininkų kuopa

Šv. Jonų kuopa – tai 8-12 klasių moksleivių grupė, veikianti pagal ateitininkiškas ugdymo gaires.

Kassavaitinių susitikimų metu, mes gilinamės į bažnyčios mokymą, skaitome tekstus, kviečiame svečius bei smagiai leidžiame laiką. Taip pat organizuojame ir dalyvaujame renginiuose, veikiame parapijos gyvenime, savanoriaujame, keliaujame.

Ateitininkų federacija – tai seniausia jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti jaunimą siekiantį augti Kristuje ir besivadovaujanti penkiais principais: katalikiškumu, tautiškumu, visuomeniškumu, šeimiškumu ir inteligentiškumu.

Šv. Jonų kuopa susitinka kiekvieną sekmadienį, 11 val., šv. Jonų bažnyčioje, šv. Mišiose, o po jų tęsia susitikimą Aušros vartų g. 12, nuo 12:15 val.