DIENOS SKAITINYS

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
Kalėdų nakties Mišios
Iz 9, 1–3. 5–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
Kalėdų ryto Mišios
Iz 62, 11–12; Tit 3, 4–7; Lk 2, 15–20
Kalėdų dienos Mišios
Iz 52, 7–10; Žyd 1, 1–6; Jn 1, 1–18

Vyrų maldos grupė

Kiekvieną ketvirtadienį šv. Jonų bažnyčioje susitinkame vyriškai maldai. 

Kalbame Rožinį, skaitome pasirinktą krikščionišką literatūrą, ją analizuojame, kalbamės, keliaujame dviračiais, einame į žygius.

Visus, kuriems yra reikalinga vyriška bendrystė ir yra troškimas melstis už pasaulį, Lietuvą, savo artimuosius, save - kviečiame ryžtingai prisijungti.

Susitinkame ketvirtadieniais po 18 val. šv. Mišių.

Jei turite klausimų, kreipkitės į Marių Žalneravičių (+37068714112; marius@yesiam.lt).