Naujienos

Turime gerų naujienų!

Gruodžio 10 d., sekmadienį, po 11 val. šv. Mišių, 

kviečiame į susitikimą su kunigu Antanu Saulaičiu. 

Jis pristatys savo naujausią knygą „Pieno ežeras. Tukanų mitas“.

Susitikime, kunigas Antanas mūsų lauks.

Išleista dar viena kun. Antano Saulaičio sudaryta ir išversta knyga apie indėnus

Klausantis mūsų bažnyčios vicerektoriaus kunigo Antano Saulaičio SJ pamokslo nevalingai lauki pasakojimo apie vaikystę arba apie indėnus. Pastaroji tema jam ypač artima. Kunigo nuveiktų darbų sąraše net keturios knygos apie indėnus. Tai „Trys dešimtmečiai Pietų Amerikoje“, „Lietuviai Amazonijos džiunglėse“, „Lietuvių misijos Amazonėje“, o šį mėnesį išleista kunigo išversta ir sudaryta ketvirtoji knyga – „Pieno ežeras. Tukanų mitas“.

Pristatydamas šią knygą tėvas A. Saulaitis ją lygino su Šventuoju Raštu. „Visos tos apeigos kyla iš to pirmojo pasakojimo. Dievai daro tą patį kaip šiandien, tos apeigos vyksta pas tukanus ir kitas tautas. Kaip Šventame Rašte yra daug linksmų vietų, taip ir čia yra linksmų vietų, keliančių šypseną.“

„Knygą skaitai kaip pokalbį su kitu tikėjimu, kita sistema, kuri mus visus praturtina. Indėnai turi kantrybės ir laiko. Gali būti šalia ir nereikalauti, laukti, kol tas žmogus prabils. Ir mokytis, kaip elgtis, kaip laikytis. Gal palyginčiau su ligonio lankymu. Aš čia esu, galime sėdėti dvi valandas be žodžių, – sakė tėvas Antanas. – Gamtos žmonių lėtesnis ritmas, dėkingumas už gyvybę, grožį, augalus, gyvūnus, pagarba gamtai ir jos Kūrėjui. Jie turi ir vienuoliktąjį Dievo įsakymą – gerbk Gamtą ir neniokok jos.“

Plačiau apie knygą skaitykite Rasos Baškienės straipsnį „Pieno ežeras - paslaptingas tukanų mitas“, paskelbtą bernardinai.lt  

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-11-08-pieno-ezeras-paslaptingas-tukanu-mitas/165817

___________________________

 ______________________________


ADVENTO LAIKOTARPIS

Gruodžio 3 d. (sekmadienį) pradedame Adventą.

Gruodžio 20 d. 18 val. Susitaikymo pamaldos.

 ______________________________

 

2017 lapkričio 26 d., šv. Jonų bažnyčia

Kristaus Karaliaus iškilmė

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Nežinau kaip jūs, bet aš kartais noriu rytdienos laikraštį gauti šiandien. Tada jo antraštės man pasakytų, kuo žmonės gyvens rytoj, žinočiau, kur šiandien investuoti laiką, jėgas, pinigus, kaip kalbėti, žinočiau, kas bus svarbu rytoj. Tokios mintys kyla baigiantis liturginiams, bažnytiniams metams, už savaitės prasidedant adventui.

Man pamąstymui į pagalbą ateina poeto ir vertėjo Antano Gailiaus išverstas posmas:

"Viskas prasideda nuo ilgesio, širdyje visuomet yra erdvės gražesniems ir didesniems dalykams..
Tai ir yra žmogaus didybė ir jo bėda: tylos, bičiulystės ir meilės ilgesys. 
O ten, kur ilgesys išsipildo, jis tik dar labiau prasiveržia. Ar ir Tavo tapimas žmogumi, Dieve, neprasidėjo tokiu žmogaus ilgesiu?
Tad leisk, kad mūsų ilgesys prasidėtų Tavęs ieškojimu, o pasibaigtų, suradus Tave."

Tai žydų poetės Nelly Sachs posmas. Būtent ilgesy ji mato žmogaus didybės ir varganumo visumą.

Šiandienos žmonės, t. y. mes, norime kuo daugiau patirti, pasiekti, turėti, o geriausia, kad viską turėtume iš karto dabar ir čia pat. Šiandienos žmogui ilgesys tapo prabangos preke artėjančiam adventui. Marketingo meistrai ir reklamų profesionalai suka galvas ieškodami, kaip užkalbinti žmogų, kaip pažadinti malonumo siekį, kad jis ką nors pirktų. Taip pat ir pamokslininkai suka galvas, kaip baigiantis liturginiams metams, o ypač prasidedant adventui žmonėse Dievo ilgėjimąsi, jei ne pažadinti, tai bent teoriškai parodyti, kad jis yra svarbus. Nors tuo pačiu jie supranta, jog dauguma žmonių bent sąmoningai negyvena ilgėjimusi Dievo.

Nelly Sachs savo eilėraštyje išdrįsta kelti tokį klausimą, kuris pranoksta klasikinį mokymą apie Dievą. Tačiau atrodo jog šis jos klausimas liturginių metų pabaigai ir artėjančiam adventui tinka geriau nei dogminiai dievoti pamokslai porinantys, kad privalome lankyti Bažnyčią ir mylėti Dievą, brukantys vadovėliškai teisingą formą, kuri niekam neužkliūva, bet ir nelabai veikia mūsų gyvenimą.

Ar ir Tavo tapimas žmogumi, Dieve, neprasidėjo žmogaus ilgesiu? Klausia poetė ir išsimoklinusiam religijos filosofui supurto galvą. Teologijos vadovėliai juk sako, kad Dievas tobulas, jis turi viską, todėl jam nei žmonės, nei pasaulis nebūtini. Jis tobulas, patenkintas savimi ir nekintamas. Tačiau ar toks Dievas nebūtų apatiškas, o jo ryšys su pasauliu ir mumis reglamentuotas tik teise. Jis lyg teisingas tarnautojas, neturintis jokio asmeninio, tuo labiau emocinio ryšio su klientu. Tokio Dievo galėtum tik bijoti.

Čia man prisiminė pasakojimas apie Prūsijos imperatorių Vilhelmą II-ąjį, garsėjusį piktumu. Žmonės tiesiog vengė pasipainioti jam po kojomis, kad negautų lazda. Taip vieną popietę imperatorius vaikštinėjo tuščiomis, tikriausia, Potsdamo gatvėmis. Bet vienas žmogus ėjęs siaura gatve pamatė ateinantį imperatorių, kai jau buvo per vėlu apsisukus bėgti, kad nepagalvotų, jog jis nusikaltėlis, bet imperatorių sutikti jis bijojo. Tad apsimetė, kad nori įeiti pro duris į pirmą pasitaikiusį namą. Durų niekas neatidarė ir imperatorius priėjęs paklausė:
- Ar šis gražus namas tavo?
- Ne, - atsakė išsigandęs žmogus.
- Tai kodėl tu mėgini į jį įeiti?
Žmogus dar labiau išsigandęs sako: 
- Aš bijojau jums pasipainioti ant kelio, todėl ir mėginau įeiti į namą. Aš jūsų bijau." Tada imperatorius labai supykęs užriko. 
- Tu menkas žmogau, kaip tu drįsti manęs, savo valdovo, bijoti! Tu turi mane mylėti! - ir žmogų primušė.

Man kartais atrodo, jog kai kurių katalikų galvose būtent toks Dievo supratimas. Bet ne tokį Dievą norėjo parodyti Jėzus, ne tokį skelbia evangelija ir mūsų krikščioniškas tikėjimas. Nelly Sachs nuojauta sako, kad jis ilgisi žmogaus kiekvieno ir konkrečiai manęs. Ar ir Tavo tapimas žmogumi, Dieve, neprasidėjo žmogaus ilgesiu? Klausia poetė ir priartėdama prie pačios krikščionybės šerdies parodo ateinančio advento prasmę. Kiekvienas esame kviečiami pajusti, suvokti, atsiverti, kad pradėtum nujausti, jog yra tas, kuris manęs ilgisi. Jis ilgisi manęs, visiškai konkretaus žmogaus su vardu, pavarde ir istorija, kampuota praeitimi, vartotojiškais įpročiais, priklausomybėmis ir silpnybėmis ir dar galas žino kuo.

Mums nelengva susigyventi su mintimi, kad yra tas, kuris ilgisi manęs, žmogaus, kuris pats savęs dažnai nemėgsta, kartais net nekenčia, nes nepadarė to, ką privalėjo. Šitaip vėl patenku į griežto teisnio mąstymo spąstus, kurie rodo jog nebuvau sau ištikimas, buvau per silpnas, neturėjau valios ir neišpildžiau dar šimto reikalavimų. O jis ilgisi manęs net ir tokio? Iš tikrųjų lengva patikėti ir priimti, kad yra tas, kuris manęs ilgisi.

Dar daugiau, šis manęs besiilgintis yra Dievas, kuris savo širdyje suteikia erdvės didesniems, svarbesniems dalykams nei tik teisė ir tvarka, nei tik politinis korektiškumas, kad neva ko nors neįžeistų, daugiau nei tik visiems priimtina etika.

Nelengva mums gyventi krikščioniška mintimi, jog Dievo širdyje yra erdvės ir man.

Šiandien, kai dienos dar trumpėja ir tamsėja, esame kviečiami iš naujo atrasti šviesų Dievo ilgesį, kuriuo jis ieško manęs, nes jam malonu į mane žiūrėti. Jau vien jo žvilgsnis neša žmogui palaimą. Ji rodo, kad Dievo ilgesys mūsų gyvenime pildosi ir tai yra mūsų didybė. Nelly Sach užbaigia eilutes: Tad leisk, kad mūsų ilgesys prasidėtų Tavęs ieškojimu, o pasibaigtų, suradus Tave.

Tolesniam pamąstymui mintis iš jos posmo:

"Viskas prasideda nuo ilgesio, 
Dieve, tu ilgiesi manęs.
O ko ilgiuosi aš?"

____________________________________

  

 

______________________________

 

Mūsų bažnyčioje veikiančiam Gyvojo rožinio maldos būrelius -  25-eri metai!    

Jubiliejų paminėsime spalio 1 dieną, pradėdami Rožinio maldos mėnesį.

Kiekvieną spalio sekmadienį 10.15 val. visi esate kviečiami ir laukiami koplyčioje bendrai maldai.

  ___________________________

 

 2017 m. gegužės 14 d.
mūsų bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.
Iš viso vyskupas A. Poniškaitis jį suteikė maždaug 80-čiai žmonių.
24 iš jų pasiruošė mūsų bažnyčioje, kiti Jėzuitų gimnazijoje ir šv. Kazimiero bažnyčioje.
Mūsų bažnyčioje buvo organizuojamos suaugusiųjų ir paauglių grupės.
 
Nuotraukų autorius Vygintas Jankauskas

 

____________________________

 

   

Tėvas Vidmantas Šimkūnas - naujasis Lietuvos jėzuitų vadovas

 

Lapkričio 7 d. naujasis Jėzaus Draugijos (jėzuitų) generalinis vyresnysis Lietuvos ir Latvijos provincijolu paskyrė mūsų bažnyčios rektorių kunigą Vidmantą Šimkūną, SJ. Pareigas jis perima iš kun. Gintaro Vitkaus.

Kun. V. Šimkūnas yra Vilniaus universiteto kapelionas, Šv. Jonų bažnyčios rektorius, jėzuitų provincijos ekonomas.

Gimęs Mankūnuose, augo penkių vaikų šeimoje, lankė Miroslavo vidurinę mokyklą, mokėsi Alytaus technikos mokykloje. Į Jėzaus Draugiją įstojo pogrindyje 1985 m. Kauno kunigų seminariją baigė ir kunigu įšventintas 1993 m. Dirbo vikaru Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje, buvo Šiaulių šv. Ignaco bažnyčios rektorius ir jėzuitų naujokyno vedėjo pavaduotojas, 2008–2014 m. –  Vilniaus arkivyskupijos Akademinės sielovados centro vadovas, Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius.

1999 m. Insbruke įgijo teologijos licenciato laipsnį, 2008 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją tema: „Martyria, koinonia, diakonia ir leiturgia Lietuvos Bažnyčioje sovietmečiu, 1944–1990“. Jėzuitų baigiamojo ugdymo metus praleido Bostone, praktiką atlikdamas Baltimorėje (JAV). Dalyvavo tarptautiniame teologijos projekte su Čikagos Lojolos universitetu, verčia teologinės knygas bei straipsnius iš vokiečių ir anglų kalbų, dėstė VGTU, dėsto LMTA ir Vilniaus universitete.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija vadovauja gimnazijoms Kaune ir Vilniuje, globoja mokyklą Šiauliuose, tarnauja Šiaulių šv. Ignaco, Kauno šv. Pranciškaus Ksavero, Vilniuje –Šv. Jonų ir Šv. Kazimiero bažnyčiose, Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje Lemonte (JAV), dirba Latvijoje (įsikūrę Rygoje), bendradarbiauja su kitais, atliekančiais tarnystės Bažnyčioje.

 ______________________________

  

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

 

 

Visos mamos, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir anūkus,

kviečiamos prisijungti prie mūsų bažnyčioje besirenkančios Motinų maldų grupelės.

Mamos renkasi sekmadieniais 10 ir 12 valandomis bažnyčioje, prie pirmosios salės (kairėje bažnyčios pusėje).  

______________________

 

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kuri jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

_______________________________________

 

Ar žinote, kad mūsų bendruomenė prisideda prie „Carito“ dienos centro „Vilties angelas“ veiklos –

esame įsipareigoję globoti keletą vaikų iš stokojančių šeimų, kol jie sulauks pilnametystės.

Taip dalis mūsų visų bažnyčiai aukojamų pinigų kiekvieną mėnesį atitenka Tomui ir Gabrielei.

Vaikai už tai kiekvieną mėnesį mums parašo laišką apie save, į kuriuos atsako bendruomenės savanorė Loreta.

 

_______________________________________

 

Vilties angelai – geradariai per atstumą

 Šv. Jonų bažnyčią lankantys žmonės yra kviečiami prisijungti prie vaikų dienos centro „Vilties angelai“ veiklos ir finansiškai paremti stokojančius vaikus.

Organizacija dėkoja tiems mūsų bendruomenės nariams, kuri keletą metų teikė finansinę paramą Radvilei, Nikolajui, Gabrielei ir Tomui.

 Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Vaikų dienos centro „Vilties angelas“ programos „Parama per atstumą Lietuvoje“ vaikai  Radvilė ir Nikolajus paramą gavo nuo 2009 metų pavasario iki 2014 metų po 500 Lt per metus.

Radvilė šiuo metu mokosi profesinėje mokykloje, kaimo turizmo organizavimo specialybę. Planuoja stoti į kolegiją ir tęsti mokslus. Jūsų parama, merginai buvo labai naudinga įsigyjant mokymosi priemones, avalynę, drabužius. Radvilė yra brandi ir adekvačiai vertinanti savo šeimos situaciją. Ji atvira ir nuoširdi, turinti tikslų ateičiai.

Nikolajus yra baigęs vidurinę mokyklą, šiuo metu dirba įmonėje darbininku. Gyvena su mama vieno kambario bendrabučio tipo bute. Parama labiausiai buvo reikalinga apmokant Nikolajui vaistus, išlaidas sanatorijoje (dar vaikystėje, vaikinas yra turėjęs tulžies operaciją ir dėl to nuolatos turi sveikatos problemų), perkant mokymosi priemones, avalynę ir drabužius.

Šių dviejų, užaugusių vaikų vardu, dėkojame JUMS.

Likusi paramos dalis bus naudojama mažesniems, VA „Carito“ Vaikų dienos centrą „Vilties angelas“ lankantiems vaikams Gabrielei ir Tomui.

Gabrielė – dešimties metų mergaitė, gyvenanti su mama. Jos šešiametė sesė (tėčiai yra skirtingi) gyvena su tėčiu. Gabrielė su mama gyvena mažame vieno kambario bendrabučio tipo nuomojame bute. Mama dirba parduotuvėje.

Gabrielė yra smalsi mergaitė, jai patinka vaidinti ir šokti, mėgsta gaminti valgyti. Ji yra drąsi, ieškanti tiesos (dažnai įžvelgianti netiesą ten, kur jos nėra).

Gabrielė nuo rudens bus ketvirtokė ir planuojame jai pirkti naują mokyklinę uniformą, nes dabartinę yra išaugusi, o mama negali nupirkti, taip pat pratybas.

Tomas – penkerių metų berniukas, gyvenantis su dvejų metų sese, mama ir tėčiu. Šeima gyvena vieno kambario bute. Tėtis dirba sandėlio darbuotoju. Tarp tėvų santykiai yra įtempti, konfliktiški, tėtis piktnaudžiauja alkoholiu. Mama turi keleto tūkstančių skolą, kuri yra perduota antstoliams.

Su mama Tomas turi gražius santykius, bet mano, kad tėtis jo nemyli.

Tomas yra džiaugsmingas, besidomintis aplinka berniukas, aktyvus, norintis bendrauti. Jis nelanko darželio, o pati mama nėra pajėgi jo ugdyti, todėl pastebima pažinimo, bendravimo ir savikontrolės įgūdžių stoka, reikalinga logopedo pagalba.

Parama svarbi patenkinant pirminius Tomo poreikius: perkant striukę, batukus, taip pat jo ugdymui.

Kontaktinė informacija

Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
Vadovė ses. Jolita
Tel. 8 5 2621519, 8 685 81088
El. p. vilties.angelas@centras.lt
A/s LT73 7044 0600 0578 6483, AB SEB bankas

 

 _________________________________________________________________

 

Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.