Naujienos

 Pelenų dienos šv. Mišių tvarka:

Vasario 26 d. Pelenų dienos šv. Mišios
bus aukojamos 12 val ir 18 val

Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!

________________________

Kviečiame į žygį „Už skaistumą“!

Jaunimą, kunigus, pašvęstojo gyvenimo brolius ir seses bei šeimas ir visus, kuriems rūpi skaistumas,
kviečiame į maldos žygį 
„Už skaistumą“  Vilniaus Kalvarijose.

Kovo 1 d. (sekmadienį) 14 val.

Renkamės prie Šv. Juozapo kunigų seminarijos.
Baigsime 16 val. Eucharistijos šventimu Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje.

__________________________

Mieli Dievo Žodžio mylėtojai,

Šiais, 2020-siais metais krikščioniškos Bažnyčios kviečia ypatingą dėmesį skirti Biblijai,
geriau ir giliau pažinti šį mums, žmonėms, dovanotą Dievo laišką.

Daugelyje šalių jau įgyvendinamos šiai progai skirtos iniciatyvos, iš kurių viena – Nepertraukiamas visos Biblijos skaitymas.
Į skaitymą paprastai įsijungia daugiau nei 1 000 žmonių skaitydami po nedidelę Biblijos ištrauką.
Minėdami dešimties metų sukaktį „Magnificat leidiniai“ organizuoja šį renginį kartu su Lietuvos Biblijos draugija.

Kovo 22–28 d. skaitymas vyks Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje.
Norintieji skaityti Biblijos ištrauką turi iš anksto užsiregistruoti.
Registracija prasidės vasario 22 d. internetu: www.Biblija2020.lt

Labai kviečiame visus įsijungti į šią prasmingą iniciatyvą ir švęsti Dievo Žodžio šventę kartu.

Daugiau informacijos apie registraciją galima rasti čia.

Taip pat kviečiame savanoriauti Nepertraukiamamee Biblijos skaityme.
Daugiau informacijos apie tai čia.

__________________________

2020 vasario 9 d., šv. Jonų bažnyčia
5 sekmadienis 1 Kor 2,1-5
Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Šiandien keliaukime su apaštalu Pauliumi. Graikija, Korintas, uostas, su įvairių žmonių, naujienų, prekių, idėjų ir tikėjimų gausa. Per du kartus Paulius šiame mieste praleido apie 18 mėnesių. Laiško pradžioje jis mini, kad atvyko taikyti Korinto krikščionių. Pasidalinimas viena iš Korinto bendruomenės bėdų. Kai kurie tyrinėtojai sako, kad ši bendruomenė iš tiesų turėjo nemažų problemų, nes Pauliui prireikė rašyti dar ir antrą laišką.

Spėju, ne vienas esate buvęs Graikijoje. Kokie vaizdai iškyla prieš akis pagalvojus apie ją, net ir tiems, kurie toje šalyje nesilankėme. Gal pagalvojame apie įspūdingas šventyklas, apie prasmingas ir šiandien nepraradusias reikšmės jų dramas, apie salų paplūdimius.... Ir be abejo apie graikų filosofiją.

Atrodo senovės graikams labai rūpėjo filosofija. Ko gero labiau nei mūsų laikų žmogui. Kai apaštalas Paulius apsilankęs Graikijoje pastebėjo, kad daugelis graikų buvo pasiskirstę į filosofines mokyklas, ar stovyklas. Pavyzdžiui, buvo Heraklito pasekėjų, kurie manė, kad pasaulis nuolatos kinta. Kiti sekė Parmenidu, kuris teigė, kad pasaulis yra nekintamas. Buvo ir Platono sekėjų, kuris kalbėjo apie vidinę atmintį, apie idėjų pasaulį. Anot jo pasaulis yra mišinys iš tikrovės ir to, ką apie ją galvojame. Buvo ir Aristotelio sekėjų, kuris sakė, kad pasaulis yra toks, koks ir atrodo. Tikrovė egzistuoja ir mes pajėgūs ją suvokti.

Apaštalas Paulius, susiduria su šiais žmonėmis pats giliai nepažindamas graikų filosofijos ar filosofijų, neturėdamas iškalbos, neįvaldęs retorikos meno. 2-ame laiške korintiečiams pats pripažįsta tai ką apie jį sako kiti: „Jo laiškai, yra svarūs ir griežti, bet kūno išvaizda menka ir iškalba prasta“.

Tačiau Pauliui reikia skelbti Jėzų ir išsilavinusiems Graikijos žmonėms. Pastebime, kad jau nuo pat pradžių turime reikalą su krikščionybės įkultūrinimu. Kitaip sakant Pauliui iškilo iššūkis, kaip kalbėti apie Jėzų filosofams. Taigi ne nuostabu, kad Paulius nesijautė drąsiai prieš tuos filosofijas išmanančius žmones. O kiek kartų mes jautėmės nedrąsiai su savo šlubuojančiais krikščionybės argumentais, kukliomis istorinėmis žiniomis, kiek kartų nežinojome kaip atsakyti į kritiką ar priekaištus?

Kokia tavo filosofinė mokykla, pagal kokį filosofinį modelį tu supranti pasaulį, kokia filosofija remiasi tavo išmintis? Graikai klausia Paulių.

Paulius sako, aš atvykau ne tam, kad jus įtikinčiau žmogiška iškalba ir išmintimi.

Mano žinia ir mano mokymas nesiremia įrodymais ar įmantriais proto išvedžiojimais, o tikėjimo, Šventosios Dvasios galia. Korinto krikščionims jis sako aiškiai: „Jūsų tikėjimas remiasi ne žmonių išmintimi, o Dievo galia“.

Filosofija gera, svarbi ir būtina, tačiau jos išmintis neprilygta Dievo išminčiai. Tai yra Pauliaus žinia naujiems krikščionims Korinte ir mums Vilniuje kai esame gundomi nuvertinti savo tikėjimą. Paulius nesistengia filosofiniais ar kitokiais argumentais įrodyti korintiečiams, kad Dievas yra. Jis nesinaudoja graikų kalbėtojų išpuoselėta iškalbos įtaiga, o skelbia Jėzų ir būtent nukryžiuotą. Skelbia tą, kurį pats asmeniškai patyrė, kuris perkeitė jo gyvenimą, dėl kurio jis pasirengęs gyventi, kentėti ir mirti.

Prisimenu mano kurso kunigų susitikimą. Vienas iš kunigų sako, nežinau ką daryti, mano parapijoje mažai žmonių eina į bažnyčią. O kitas sako Jonai, bet gi mes turime žmones traukti ne į bažnyčią, o prie Dievo.

Iš tikrųjų Bažnyčios – tikinčių bendruomenės misija, arba pašaukimas pasaulyje ir yra žmones traukti prie Dievo. O popiežius Pranciškus ją palygina su kalėjimo kapelionu, kuris yra visiems ten esantiems, ne tik katalikams. Bažnyčia ne tik tiems, kurie žino kaip dalyvauti Mišiose ir priima sakramentus. Vieni į ją užeina dėl estetinio potraukio pasigėrėti architektūra, meno kūriniais, ar muzika. Kiti gal pasimelsti, gal kas užeina, dėl to, kad vasarą vėsiau, o žiemą šilčiau. Dar kiti ateina susitikti su pažįstamais, gal net ir kunigo paklausyti, kiti tiesiog ramiai pabūti... Visi ką nors gauna ir gerai ir norisi tikėti, kad tai traukia juos arčiau Dievo.

Kaip ir kuo mes konkreti Jonų bendruomenė galime artėti prie Dievo ir padėti kitiems. Apaštalas Paulius skelbė vieną, tikrą išganytoją Jėzų ir tą nukryžiuotą. Negalvokime naiviai, kad tiesmuka Jėzaus reklama daug pagelbės, bet Pauliaus pavyzdys drąsina nesureikšminti savo menkumo, baimių ar netobulumų, taip pat ir nepasiduoti pagundai siūlyti pigius laimės receptus. Jėzus vienintelis mūsų išganytojas sako Paulius, bet mums reikia Šventosios Dvasios, kad tai kasdien iš naujos suvoktume patys ir gebėtume pasakyti kitiems.

Užbaigsiu Austrijos jėzuitų provincijolo mintimi. Jis cituoja prancūzų poeto, dramaturgo ir diplomato Paul Claudel posakį „Kalbėk tik tada, kai tavęs klausia, bet gyvenk taip, kad tavęs klaustų.“ Ir sako: Ar dėl to, kaip gyvenu, kas nors manęs kada nors paklausė apie Jėzų Kristų?
Aš to neprisimenu... O tu?

__________________________

Akimirkos iš Bernelių Mišių (gruodžio 24 d.)

betliejus

angeliuku choras misiu pradzia - altorius

betliejaus sventinimas vaikai prie eglutes

angelu choras gieda malda

*****************************

 

 

 *****************************

 

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

Kviečiame į VU MAG+S klubą

Vilniaus universitete savo veiklą pradėjo Magis klubas.
MAG+S (lot. k. magis – „daugiau, labiau“) - tai jėzuitų sielovados programa skirta 18 - 35 m. jaunimui,
siekiančiam labiau pažinti Dievą bei atrasti Jį kasdieniame gyvenime ir neįprastoje, iššūkių pilnoje aplinkoje.
Magis klubas kviečia susiburti į ignacišku dvasingumu besivadovaujančią jaunimo bendruomenę
bei periodiškais susitikimais, pagrįstais malda, pasidalinimu ir draugiška bendryste,
pasirengti savanorystės misijoms Lietuvoje ir pasaulyje.

Magis klubo susitikimai vyksta mūsų bažnyčioje ketvirtadieniais 18.30 val.

Norinčius prisijungti prie Magis klubo veiklos prašome susisiekti
su Vilniaus universitetokapelionu kun. Eugenijumi Puzynia.

Daugiau informacijos rasite čia.

____________________________

 Kviečiame į šeimų su mažais vaikais maldos grupę!

Antrasis sezonas prasideda.
Pirmasis susitikimas vyks rugsėjo 14 d. 11-13 val.
Susitikimai vyks kiekvieno mėnesio antrąjį šeštadienį kun. A. Lipniūno koplyčioje.
Kartu melsimės, skaitysime šventąjį Raštą ir dalysimės, kol vaikai pabus su vadovais.
Susitikimus paprastai palydi tėvas Antanas.

Norintys pasiteirauti arba prisijungti, galite parašyti:
Sigitai (sigita.gumauskaite@gmail.com)
Danieliui (enigmatas@yahoo.com)

 

 ____________________________

 
Akimirkos iš Sutvirtinimo sakramento šventimo
Gegužės 12 d.


 
 
 
Akimirkas įamžino Vygintas Jankauskas
 
 
____________________________
 
BALANDŽIO 20 d. ATŠVENTĖME VELYKNAKTĮ
 
 
 
 
 
___________________________________

 

__________________________

Popiežius Pranciškus

Žinia 27-osios Pasaulinės ligonių dienos proga

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8)

Perskaityti galite paspaudę nuorodą:
http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2018-11-25_ligoniu-dienos-proga-2019

 

____________________________
 

Mielieji jėzuitų bičiuliai,

2018-ųjų Kalėdos – Jėzaus gimimo šventė – visai arti! Tai – Dievo tapimo žmogumi šventė. Adventas mus kvietė jai rengtis. Kalėdos įvyksta tada, kai Kristus mumyse tampa žmogumi, o mes – jame.

Visuomenėje, kur žmogiškumas patiria vis didesnį spaudimą, Kalėdos tampa dar reikšmingesnės. Kur išlieka žmogiškumas, verkiantis kūdikis, ilgesingas žvilgsnis? Kur išlieka kritiška ir kūrybinga dvasia, gebanti sukurti ką nors nauja, kai žmogus verčiamas veikti kaip mašina? Vis labiau jį pakeičia robotai. Jį valdo neuroniniai smegenų procesai, jis ištirpsta skaitmeniniame pasaulyje.

Pasaulyje, kuriame trypiamas žmoniškumas, Dievo tapimas žmogumi yra labiau nei būtinas. Kur išlieka solidarumas ir dalijimasis, saugi priebėga? Kur yra Kristaus gimimo atnešta taika ir ramybė, kai daugelyje vietų neužtikrinamos žmogaus teisės? Visame pasaulyje dar nematėme tiek pabėgėlių. Išplėšti iš savo aplinkos, palikti vieni skurde – daugeliui tai karti tikrovė.

Kultūroje, kurioje sekuliarumas tikėjimą spaudžia į kampą, esame kviečiami švęsti Išganytojo gimimą. Ar liekame atviri Dievo veikimui mumyse? Ar gyvenimas, pasak Biblijos, priimamas kaip dovana, kai mokslas ir techninė pažanga žada viską pagerinti, kai viskas paaiškinama psichologiškai ir sociologiškai? Dievas dažnai tam – tik trukdis.

Kristaus gimimas mums kviečia žvelgti į gyvenimą kaip į dovaną. Su kiekvienu nauju vaiku kaskart įteikiama ir nauja dovana. Dievas su mumis ir mumyse pasiekia žmogiškumo pilnatvę.

Tegul šios tikrovės keliamas džiugesys lydi Jus šventinėmis dienomis.

Mes, jėzuitai, linkime Jums džiugių šventų Kalėdų ir palaimos Naujiems metams.

 
**************************************
 
Nuoširdžiai sveikiname Eugenijų Puzynia SJ
gruodžio 1 d. Kaune priėmusį kunigystės šventimus!
 
Ir visa, kas jame, tegiria Tavąjį vardą!
 
 
 
 

_________________________________ 

 
 Nuo rugsėjo 1 d. Šv. Mišios sekmadieniais 11 ir 13 val.

Šiokiadienių vakarais: antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 18 val.

Trečiadienį 12 val.

Penktadienį 18 val. šv. Mišios studentams

 _________________________

 

Atsinaujinimų metas!

Metams bėgant, mūsų altorius savo amžių nugyveno, tad greitai bus keičiamas nauju.

Šiuo metu turime vieną altoriaus projektą, kurį parengė tėvas Gernot Wisser, SJ.
Esame atviri pasiūlimams, tad norintys pateikti savo variantą visuomet laukiami.

Susipažinti su parengtu naujojo altoriaus projektu, ar pateikti savo pasiūlymą
galima užėjus į zakristiją sekmadieniais po 11 val. Šv. Mišių.

 

 ______________________________

   

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kur jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

 

 _________________________________________________________________

 Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.