Naujienos

 
PAMALDŲ TVARKA BALANDŽIO 23-28 d.:

- antradienį-ketvirtadienį (23-25 d.) vakarinių šv. Mišių nebus
- sekmadienį (28 d.) - šv. Mišios kaip įprasta 11 ir 13 val.
_______________________

 

_______________________

Kviečiame į šeimų su mažais vaikais maldos grupę!

Pirmasis susitikimas kovo 9 d. 11 -13 val.
Susitikimai vyks kartą per mėnesį šeštadieniais.

Kartu melsimės, skaitysime popiežiaus paraginimą Gavėniai,
dalinsimės tikėjimu ir patirtimi.

Norintys pasiteirauti arba prisijungti, galite parašyti:
Sigitai (sigita.gumauskaite@gmail.com)                        
Danieliui (enigmatas@yahoo.com)                                  

__________________________

2019 kovo 3 d., šv. Jonų bažnyčia
Vidmanto Šimkūno SJ homilija
Lk 6,39-45

kito smerkimas

Švenčiame 8-tą eilinį sekmadienį. Taip pat ir Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventę ir jau šeštus metus meldžiamės už lietuvius, gyvenančius visame pasaulyje. Šiuos metus LR Seimas paskelbė Pasaulio lietuvių metais.

Šiandienos evangelijos skaitiniuose gausu aforizmų – trumpų posakių apie gyvenimišką tiesą. Šiandien jie visi klausimo forma. Jie man priminė kalambūrą apie jėzuitus. Žmogus klausia jėzuitą kunigą: „Ar tiesa, kad jūs jėzuitai į klausimą visada atsakote klausimu?“ Jėzuitas atsiliepią: „O kas tau tai sakė“?

Grįžkime prie Jėzaus klausimų: „Ar aklas gali vesti aklą, ar jie abu neįkris į duobę“
Žmonės negali mokyti kitų, kol patys neišmoko. Taip yra visose gyvenimo srityse, Bažnyčioje tai pat. Bažnyčios mokytojai - popiežius, vyskupai, teologai ir patarėjai vadinami magisteriumu. Jų užduotis nustatyti Bažnyčiai kryptį, saugoti tikėjimą ir moralę. Bažnyčios magisteriumą sudaro ne tik hierarchija, bet ir visi priėmusieji Sutvirtinimo sakramentą, nes ir jie gavo šv. Dvasią. Visai Dievo tautai vadovauja šv. Dvasia.

Kitas aforizmas: „Kodėl matai krislą brolio akyje, o nematai rąsto savo aky“?
Skaičiau, kad psichologai šį aforizmą aiškintų taip, jog mes linkę pyktį dėl savo nesėkmių perkelti į kitus. Todėl kito klaidas smerkdami bandome už jų slėptis patys. Atrodo ir Jėzus išmanė psichologiją kviesdamas pirma išsiritinti rąstą iš savo akies – tai yra pirma pažiūrėti į savo klaidas nei rodyti į kito. Kai mus ima erzinti aplinkiniai, ar tai nėra ženklas nurimti ir paklausti, o koks mano elgesys kitus skaudina ar nervina. Ir ką darau, kad mane erzina ar liūdina mano paties elgesys.

Kartais žmonės mano, kad dėl jo blogos savijautos ar nuotaikos yra kaltas tik kitas ar kiti. Kartais mano, kad problemų šaltinis net artimas žmogus, pavyzdžiui, sutuoktinis ar sutuoktinė. Bet kai į kitą žmogų pradedi žiūrėti kaip į problemą, tai ir turi problemą. Ar ne išmintingiau, ne labiau krikščioniška, į kitą žvelgti, kaip slėpinį. Tada lieka erdvės santykiams, pažinimui, išsikalbėjimui. Ar ne išmintingiau mėginti išsiugdyti nuostatą – jeigu ko nors kitame nesupranti, pirmiausia mėginti išsiaiškinti teigiamai. Ne kartą paaiškėja, kad toli gražu ne viską vieni apie kitus žinome.

„Ar geras medis gali duoti blogus vaisius, o blogas gerus“?
Paskutinis aforizmas sako, kad medį pažinsi iš jo vaisių. Gal panašiai ir žmogų, vaisiai parodo, kas jis ir koks. Biblija moko, kad kalba daug pasako apie žmogaus vidų, jo nuostatas. Jau neprisimenu autoriaus, kurio knygoje skaičiau, jog yra tokia indėnų gentis, kuri norėdama nukirsti medį savo reikmėms, jį pirmiausia užmuša žodžiais. Susirenka visi genties vyrai ir keletą dienų sustoję aplinkui medį jį koneveikia bjauriais žodžiais, kol šis pradeda vysti, tada jį nukerta. Autorius klausia: jeigu žodžiais galima užmušti medį, tai kaip žodžiai gali paveikti gyvą žmogų?

Trys aforizmai evangelijoje, trys klausimai savaitei:

  1. Ar bandysiu kiek nors labiau pažinti savo tikėjimą?
  2. Kaip su mano kritika artimiems ir bendradarbiams?
  3. Kaip su mano žodžiais jie labiau žeis ar gydys?

__________________________

Popiežius Pranciškus

Žinia 27-osios Pasaulinės ligonių dienos proga

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8)

Perskaityti galite paspaudę nuorodą:
http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2018-11-25_ligoniu-dienos-proga-2019

_________________________

Image may contain: text

____________________

 
Sausio 25 d. mūsų bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos,
kuriose meldėsi įvairių krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių atstovai.
 
 
    
 
______________________
 
 
Kviečiame registruotis į Alfa kursą ir kartu atrasti atsakymus
į kylančius klausimus

Kada? Pirmasis susitikimas jau Sausio 30 d.
Kur? Mūsų bažnyčioje šv. Jono g. 12
Trukmė: 11 užsiėmimų + išvažiuojamasis rekolekcinis savaitgalis

Registracijos anketą rasite čia: https://goo.gl/forms/CNPZL0p5pBjM5Ux52 
 _______________________
 
 
Mieli šv. Jonų bažnyčios lankytojai,

Bažnyčia, tai ne pastatas, o mes visi, pažįstantys vieni kitus, besiburiantys į bendruomenę.
Bendra malda, Eucharistijos šventimas, įvairios bendros veiklos, renginiai mus vienija ir stiprina.
Todėl kviečiame aktyviai atsiliepti ir įsijungti į mūsų bažnyčios talentų mugę per šv. Kazimierą.

Vaikų talentų vakarai labai įprasti, bet išaugus iš vaikų amžiaus talentai nedingsta, jei ir netampi
profesionaliu dailininku, rašytoju ar aktoriumi.

Visus mūsų bendruomenės vyresnėlius, ypač senjorus, kurie kažką gražaus daro ir jau padarė: piešia,
tapo, skaptuoja, fotografuoja, lipdo, mezga, siuvinėja ir kt., kviečiame atnešti darbelius
iki kovo 1 d. į zakristiją.
Paroda bus atidaryta kovo 3-10 d.

O kuriančius eiles, prozą, dainuojančius, grojančius savo talentą prašome registruoti taip pat
zakristijoje arba el.paštu egle.markuniene@gmail.com iki vasario 24 d.
vakaronei, kuri įvyks kovo 7 d. po 18 val. Eucharistijos už šv. Jonų bažnyčios bendruomenę.

LAUKIAME! KVIESKITE, RAGINKITE, ATRASKITE VIENI KITUS!

 
___________________________
 
KALĖDINĖ AKCIJA '18

Beveik iškart po Kalėdų ir Naujųjų metų, dar neišaušus Trijų karalių dienai bendruomenės paauglių grupelė
"Rūsiukai" iškeliavo pas "Džiugučius" į Druskininkus.
Ką ten veikėm? Vežėm gerą nuotaiką bei bendruomenės kalėdines dovanėles vaikams.
Visą dieną žaidėm, juokėmės, bendravom, prisisėmėm vieni iš kitų geros nuotaikos kibirais ir...
išdalinom kalėdines dovanėles 🎁

Džiugučiai siunčia didžiulį AČIŪ bendruomenei!
 
 
 
 
____________________________
 

Mielieji jėzuitų bičiuliai,

2018-ųjų Kalėdos – Jėzaus gimimo šventė – visai arti! Tai – Dievo tapimo žmogumi šventė. Adventas mus kvietė jai rengtis. Kalėdos įvyksta tada, kai Kristus mumyse tampa žmogumi, o mes – jame.

Visuomenėje, kur žmogiškumas patiria vis didesnį spaudimą, Kalėdos tampa dar reikšmingesnės. Kur išlieka žmogiškumas, verkiantis kūdikis, ilgesingas žvilgsnis? Kur išlieka kritiška ir kūrybinga dvasia, gebanti sukurti ką nors nauja, kai žmogus verčiamas veikti kaip mašina? Vis labiau jį pakeičia robotai. Jį valdo neuroniniai smegenų procesai, jis ištirpsta skaitmeniniame pasaulyje.

Pasaulyje, kuriame trypiamas žmoniškumas, Dievo tapimas žmogumi yra labiau nei būtinas. Kur išlieka solidarumas ir dalijimasis, saugi priebėga? Kur yra Kristaus gimimo atnešta taika ir ramybė, kai daugelyje vietų neužtikrinamos žmogaus teisės? Visame pasaulyje dar nematėme tiek pabėgėlių. Išplėšti iš savo aplinkos, palikti vieni skurde – daugeliui tai karti tikrovė.

Kultūroje, kurioje sekuliarumas tikėjimą spaudžia į kampą, esame kviečiami švęsti Išganytojo gimimą. Ar liekame atviri Dievo veikimui mumyse? Ar gyvenimas, pasak Biblijos, priimamas kaip dovana, kai mokslas ir techninė pažanga žada viską pagerinti, kai viskas paaiškinama psichologiškai ir sociologiškai? Dievas dažnai tam – tik trukdis.

Kristaus gimimas mums kviečia žvelgti į gyvenimą kaip į dovaną. Su kiekvienu nauju vaiku kaskart įteikiama ir nauja dovana. Dievas su mumis ir mumyse pasiekia žmogiškumo pilnatvę.

Tegul šios tikrovės keliamas džiugesys lydi Jus šventinėmis dienomis.

Mes, jėzuitai, linkime Jums džiugių šventų Kalėdų ir palaimos Naujiems metams.

 
**************************************
 
Nuoširdžiai sveikiname Eugenijų Puzynia SJ
gruodžio 1 d. Kaune priėmusį kunigystės šventimus!
 
Ir visa, kas jame, tegiria Tavąjį vardą!
 
 
 
 

_________________________________ 

 
 Nuo rugsėjo  2 d. Šv. Mišios sekmadieniais 11 ir 13 val.

Šiokiadienių vakarais: antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 18 val.

Trečiadieniais Šv. Mišios taip pat ir 7:30 ryte

 _________________________

 

Atsinaujinimų metas!

Metams bėgant, mūsų altorius savo amžių nugyveno, tad greitai bus keičiamas nauju.

Šiuo metu turime vieną altoriaus projektą, kurį parengė tėvas Gernot Wisser, SJ.
Esame atviri pasiūlimams, tad norintys pateikti savo variantą visuomet laukiami.

Susipažinti su parengtu naujojo altoriaus projektu, ar pateikti savo pasiūlymą
galima užėjus į zakristiją sekmadieniais po 11 val. Šv. Mišių.

 

 ______________________________

  

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

 

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kuri jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

 

 _________________________________________________________________

 Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.