Naujienos

Tarpreliginio dialogo kontekste mums visiems rūpimais ir aktualiais klausimais diskutuos mūsų forumo svečiai –
Vilniaus žydų religinės bedruomenės pirmininkas SIMAS LEVINAS
Vilniaus musulmonų sunitų bendruomenės pirmininkas ir muftijus ALEKSANDRAS BEGANSKAS
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentė dr. DANUTĖ BACEVIČIŪTĖ
Vilniaus universiteto kapelionas kun. EUGENIJUS PUZYNIA SJ.

LAIKAS: 2020 spalio 22 d., 16:00 – 17:30 val.

VIETA: Saulėtekio al. 9, auditorija JR 10 (VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas)

BŪTINA REGISTRACIJA (vietų skaičius ribotas): https://forms.gle/NeJwBXi5nfXej3TEA

Bus galimybė stebėti forumo transliaciją gyvai per „VU kapelionas“ Facebook paskyrą.

Daugiau informacijos: eugenijus.puzynia@cr.vu.lt

FB renginio nuoroda: https://www.facebook.com/events/704106943568249

Forumą organizuoja Vilniaus universiteto kapelionas kun. Eugenijus Puzynia SJ ir jo sielovados komanda.

 _______________________
 
VU sielovados knygų klubas kviečia į 6 savaičių kelionę su...
 
KNYGA: James Martin SJ. Jėzuitų patarimai visiems gyvenimo atvejams
VIETA: Saulėtekio al. 9
LAIKAS: trečiadieniais 18.30 val. - 20.00 val. 
PIRMASIS SUSITIKIMAS: spalio 14 d.
UŽSIREGISTRUOTI: el. laišku adresu man.mileris@gmail.com

 
_______________________
 
Šv.  Mišių tvarka nuo rugsėjo 1 d.
 
antradienį - penktadienį: 18 val.
sekmadienį: 11 ir 13 val.
 
_______________________
 

2020 spalio 11 d., šv. Jonų bažnyčia
XXVIII sekmadienis Mt 22,1-14
Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Evangelijos ištrauka apie vestuvių pokylį. Tai Dievo karalystės įvaizdis. Ji gali vaizduoti ir Eucharistijos šventę. Tad pamaniau pasidalinti pamąstymu apie tai, ką mes čia veikiame. O ir klausykloje nesu tikras kuri nuodėmė dažniau minima ar, kad tėvų neklausiau ar, kad sekmadienį nedalyvavau mišiose.

II Vatikano susirinkimas vaizdžiai ir kontrastingai sako, kad Eucharistija yra krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė. Versmė atrodytų yra apačioje, viršūnė aukštai, o mes kažkur tarp jų.

Krikščionys daug ginčijasi dėl Eucharistijos. Ką ji reiškia? Kaip turėtų būti vadinama? Kaip dažnai turėtų būti švenčiama? Kam turėtų būti leista joje pilnai dalyvauti, t. y. priimti Komuniją ir t.t.

Esama daugybės požiūrių į Eucharistiją.

 • Vieniems tai yra valgymas – kitiems auka.
 • Vieniems tai apeiga, šventa ir išskirtinė – kitiems bendruomenės susirinkimas ir kuo daugiau žmonių, vaikų ir klegesio, kuo gyviau, tuo geriau.
 • Vieniems tai gili asmeninė malda, asmeninis susitikimas su Jėzumi – kitiems tai bendruomeninės pamaldos už pasaulį.
 • Vieniems labai svarbu susirinkti kartu, svarbu bendrystė - Komunija, bet turi būti tik tos pačios konfesijos (bendruomenės) nariai – tuo tarpu kitiems svarbu megzti ryšius su išore, su kitaip galvojančiais, kitaip tikinčiais, gal ir netikinčiais, su išsiskyrusiais ir vėl vedusiais, su įvairių orientacijų žmonėmis ...
 • Vieniems tai sielvartų ir rūpesčių išsakymo erdvė, prieš akis turint kenčiantį Kristų, ir todėl vieta, kur pats gali nesidrovėti palūžęs – kitiems tai erdvė švęsti džiaugsmą, prisikėlimą ir džiugiai giedoti aleliuja.
 • Vieniems tai ritualinis atminimas, istorinio Jėzaus įvykio sudabartinimas (jo mirties ir prisikėlimo, žengimo į dangų, šv. Dvasios atsiuntimo) – kitiems tai Dievo artumo, buvimo su mumis šventė.
 • Vieniems tai Jėzaus ir jo mokinių Paskutinės vakarienės šventė, kuri neturėtų būti per dažnai švenčiama – kitiems tai įvykis kai Dievas savo žmones maitina nauja mana – Kristaus kūnu ir kaip kasdien valgome žemišką maistą, taip kasdien turėtume maitintis ir šiuo.
 • Vieniems tai susitaikymo šventė, apeiga, kuria atleidžiamos nuodėmės ir vėl esi priimamas, suvienijamas su bendruomene – kitiems atrodo, kad dar prieš švenčiant Eucharistiją, turi sutaikyti ir būti vienybėje, kad galėtum dalyvauti bendroje šventėje.
 • Vieniems tai budėjimas - vigilija, kurios svarbiausia užduotis laukti, kad dar kažkas įvyks, kažkas ateis – kitiems šventimas to, kas jau yra čia ir dabar, kas nori būti atpažintas, priimtas.
 • Vieni Eucharistiją supranta, kaip duonos ir vyno perkeitimą į tikrą - fizinį Kristaus kūną ir kraują – kiti mano, kad Kristus čia tikrai, realiai yra, bet dvasiniu būdu.
 • Vieni tai vadina Viešpaties vakariene, kiti Eucharistija, dar kiti Mišiomis.
 • Vieni švenčia tik kartą per metus, kiti keturis kartus per metus, kiti kas sekmadienį, dar kiti kasdien.

Kas teisus? Iš tikrųjų Eucharistija yra visa tai ir dar daugiau. Vienas JAV teologas sako, ji kaip meistriškai nušlifuotas daugiabriaunis deimantas, įstabiai spindintis saulėje. Ji turi daugybę lygmenų, prasmių, kurios net sukuria tarpusavio įtampas. O ir Biblijoje nėra vieningos Eucharistijos teologijos, tačiau yra kelios viena kitą papildančios teologijos.

Nuo pat apaštalų laikų būta skirtingų požiūrių į Eucharistiją. Vienos bendruomenės ją vadino Viešpaties vakariene, ją siedamos su paskutine Jėzaus vakariene. Ir jos dažnai nešvęsdavo. O Krikščionys susibūrę apie apaštalą Joną Eucharistiją siejo su tuo, kad Dievas maitina savo žmones kasdien ir ją švęsdavo kasdien.

Jei mėgintume išaiškinti Eucharistiją racionaliai, kiltų daugiu klausimų nei galėtume atsakyti. Bet gal ne taip turėtume klausti. Juk nėra racionalaus paaiškinimo ir meilei, ir atsidavimui, ir gyvybės bei dvasios priėmimui prisilietimu. Turime pripažinti, kad esama tikrovių, kurios pranoksta mūsų kalbos, pojūčių ir supratimo gebėjimus. Tačiau jos veikia labiau nei žodžiai, kitaip nei racionalus
supratimas ir kitaip nei mūsų priežastingumo dėsniai.

Noriu padrąsinti domėtis ir gilintis į savo tikėjimą, bet kartu ir pasilikti erdvės paslapčiai, apie kurią primenama per kiekvienas Mišias.

Apaštalas Paulius laiške korintiečiams gražiai sako. Mūsų pažinimas dalinis, dalykus matome lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, vėliau pažinsime tobulai. O dabar svarbu tikėjimas, viltis ir meilė, bet didžiausia yra meilė.

Jeigu kartu švęsdami Eucharistiją augame tikėjime, jeigu stiprėja mūsų viltis ir mažėja baimės, jeigu auga meilė, jeigu ji bręsta, darosi vis apimlesnė ir veiklesnė, tai verta ir prasminga švęsti eucharistiją kartu su bendruomene.

Baigsiu, kuo pradėjau - klausimu. Po to, ką girdėjote jūs dabar pasakykite: tai nuodėmė ar ne, jei sekmadienį neatėjai į Mišias?

Mano atsakymas būtų toks: Sąmoningam katalikui tai nelabai prasmingas klausimas.

Būkime palaiminti, atėję į Avinėlio puotą, o išėję tapkime palaima kitiems. 

________________
 
Kviečiame prisijungti prie naujojo Alfa kurso!
 
Daugiau informacijos bei registracijos nuorodą rasite čia.

 

________________

  

Malda už mamas

Turime gražią tradiciją savaitę po mamos sekmadienio melstis už mamas.

Jei norėtumėt, kad už jūsų mamą būtų meldžiamąsi gegužės 5 - 8 d. vakaro šv. Mišiose. Atneškite lapelį su mamos vardu prieš tos dienos Mišias arba užpildykite maldos intencijos formą čia:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc-sEWUOlOMa5rBH…/viewform…

________________ 

 

________________

 

Velykų pasakojimą galima skaityti dviem gana skirtingais būdais. Arba kaip dviejų veiksmų dramą, kai pirmajame veiksme teisingas ir nekaltas žmogus pasmerkiamas mirti ir mirties nuosprendis įvykdomas, o vėliau, antrajame veiksme, jis Dievo prikeliamas ir priimamas. Arba kaip vieno veiksmo dramą, kurioje abi pasakojimo versijos vyksta tuo pat metu. Visas straipsnis

________________

 
 
Kas galioja tada, kai viskas vyksta kitaip nei tikėjaisi?
 
Mieli bičiuliai, bendradarbiai, bendrabroliai,
šitaip kreiptis į Jus paskatino nenumatyta situacija, kai: negalėjome kartu švęsti bendruomeninio susitaikymo,
įprastinių Verbų sekmadienio,jautraus didžiojo ketvirtadienio, dramatiško penktadienio ir dar dramatiškesnio
Velyknakčio su įspūdinga ugnies, Dievo žodžio, krikšto ir Eucharistijos liturgija. Visų šių privilegijų mes staiga netekome.
Jų neturėjo ir Jėzaus mokiniai, daugybė persekiojamų krikščionių pradžioje ir iki dabar.
 
Tačiau nenustoja galioję esminiai, tikri dalykai – Dievo ištikima meilė, kuri prikėlė iš numirusių Jėzų,
ja pasitikime ir mes; nenustoja galioti tikėjimas, kad galiausiai Dievas, o ne mirtis taria paskutinį žodį;
nenustoja galiojusi viltis, kuri duoda prasmę ir jėgų dorotis su nenumatyta situacija.
Todėl palaikome vieni kitus, kaip galime, nes Jėzaus prisikėlimui niekas neįves karantino,
niekas jo neatšauks ir niekas jam neuždarys sienų.
 
Nuoširdžiausias ačiū visiems, kurie tuo gyvename ir dvasios bendrystėje švenčiame Velykas.
 
Vidmantas Šimkūnas, SJ
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas
 
________________________
 
 

Naudinga informacija:

 

Vienas erzinantis dalykas dėl šio viruso ir daugelio kitų susirgimų yra tas, kad atrodo, lyg mūsų kūnas mus išduotų. Ir ne tik fizinis kūnas – ši situacija paliečia ir socialinį bei Bažnyčios kūną. Susirinkimas švęsti Eucharistijos, kuomet mes tampame Kristaus kūnu, dabar kelia riziką mūsų mylimiems žmonėmis, mums patiems ir aplinkiniams. Kristaus Kūno priėmimas duonos ir vyno pavidalais šiuo metu yra potencialiai pavojingas.

Taigi, kaip mes galime toliau būti Kristaus kūnu šios krizės akivaizdoje? Kaip jį priims tie, kuriems Eucharistijos reikia taip, kaip reikia duonos ir vandens? Visas straipsnis

2020 03 29 sekmadienio homilija

 

 Šv. Mišių transliacijos nuotoliniu būdu

 

 

2020 kovo 22 homilija

 

Šv. Jonų bažnyčia bus uždaryta, kol Lietuvoje galios karantinas.


Šv. Kazimiero bažnyčia bus atidaryta privačiai maldai.
Bus galima susitikti su kunigu, tačiau jokios bendruomeninės pamaldos nevyks.

I-V 17-18 val., VII 9-13 val.

Dėl sakramentinių patarnavimų galite susisiekti su kunigais.
Jų kontaktus rasite kontaktų skiltyje.

Vyskupai ragina dalyvauti šv. Mišiose per tiesiogines transliacijas per televiziją,
internetą, ar radiją, neinant į bažnyčią.
 

DĖL ŠV. MIŠIŲ NUO KOVO 16 -29 d.  IR KOL GALIOS KARANTINAS

Lietuvos jėzuitų provincija atsižvelgdama į Valstybės nuolat atnaujinamus sprendimus ir rekomendacijas,
kuriomis griežtai prašoma atsisakyti vaikščiojimų, kad ir į nedidelius susitikimus bei maldos namus (ypač
rūpinantis senolių gyvybe ir siekiant jaunesniųjų išmintingos atsakomybės už juos), nusprendžia nuo

kovo 16 d.- 29 d. ir kol Lietuvoje  galios karantinas neaukoti Šv. Mišių

Provincijai priklausančiose Vilniaus Šv. Kazimiero, Kauno
Šv. Pranciškaus Ksavero, Šiaulių Šv. Ignaco bei VU Šv. Jonų bažnyčiose.

Bažnyčios bus atidarytos asmeninės maldos laikui, sudarytos galimybės susitikti pokalbio su kunigu.
Jeigu bažnyčioje vienu metu būtų daugiau nei valstybės leistinas žmonių susibūrimui skaičius (daugiau nei 100),
galimybė būti bažnyčioje bus ribojama.

Rytoj, kovo 15 d., Šv. Mišios bus aukojamos įprasta tvarka,
tačiau bendruomenės nariams rekomenduojama likti namuose.

Atsiprašome už nepatogumus, kurie, esant šiai situacijai, yra viena iš galimybių
pasirūpinti bendruomenės narių saugumu ir gyvybe.

Lietuvos jėzuitų provincijolas
t. Vidmantas Šimkūnas SJ

Primename, kad vyksta Šv. Mišių transliacijos šiuo laikotarpiu:
* sekmadieniais 12.30 val. per LRT Plius televiziją ir LRT Klasika radijo programą;
* kiekvieną dieną – per Marijos radiją;
* kiekvieną dieną – tiesioginė vaizdo transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės.

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo psakelbtas informacinis dekretas:
http://www.vilnensis.lt/wp-content/uploads/2020/03/Informacinis-dekretas-d%C4%97l-sekmadienio-pareigos.pdf

__________________________

Mieli Dievo Žodžio mylėtojai,

Remiantis vyriausybės nurodymais bei saugant vieniems kitus
NEPERTRAUKIAMAS BIBLIJOS SKAITYMAS ATŠAUKIAMAS

Šiais, 2020-siais metais krikščioniškos Bažnyčios kviečia ypatingą dėmesį skirti Biblijai,
geriau ir giliau pažinti šį mums, žmonėms, dovanotą Dievo laišką.

Daugelyje šalių jau įgyvendinamos šiai progai skirtos iniciatyvos, iš kurių viena – Nepertraukiamas visos Biblijos skaitymas.
Į skaitymą paprastai įsijungia daugiau nei 1 000 žmonių skaitydami po nedidelę Biblijos ištrauką.
Minėdami dešimties metų sukaktį „Magnificat leidiniai“ organizuoja šį renginį kartu su Lietuvos Biblijos draugija.

Kovo 22–28 d. skaitymas vyks Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje.
Norintieji skaityti Biblijos ištrauką turi iš anksto užsiregistruoti.
Registracija prasidės vasario 22 d. internetu: www.Biblija2020.lt

Labai kviečiame visus įsijungti į šią prasmingą iniciatyvą ir švęsti Dievo Žodžio šventę kartu.

Daugiau informacijos apie registraciją galima rasti čia.

Taip pat kviečiame savanoriauti Nepertraukiamame Biblijos skaityme.
Daugiau informacijos apie tai čia.

__________________________

   __________________________

 

 

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

Kviečiame į VU MAG+S klubą

Vilniaus universitete savo veiklą pradėjo Magis klubas.
MAG+S (lot. k. magis – „daugiau, labiau“) - tai jėzuitų sielovados programa skirta 18 - 35 m. jaunimui,
siekiančiam labiau pažinti Dievą bei atrasti Jį kasdieniame gyvenime ir neįprastoje, iššūkių pilnoje aplinkoje.
Magis klubas kviečia susiburti į ignacišku dvasingumu besivadovaujančią jaunimo bendruomenę
bei periodiškais susitikimais, pagrįstais malda, pasidalinimu ir draugiška bendryste,
pasirengti savanorystės misijoms Lietuvoje ir pasaulyje.

Magis klubo susitikimai vyksta mūsų bažnyčioje ketvirtadieniais 18.30 val.

Norinčius prisijungti prie Magis klubo veiklos prašome susisiekti
su Vilniaus universitetokapelionu kun. Eugenijumi Puzynia.

Daugiau informacijos rasite čia.

__________________________

 Kviečiame į šeimų su mažais vaikais maldos grupę!

Antrasis sezonas prasideda.
Pirmasis susitikimas vyks rugsėjo 14 d. 11-13 val.
Susitikimai vyks kiekvieno mėnesio antrąjį šeštadienį kun. A. Lipniūno koplyčioje.
Kartu melsimės, skaitysime šventąjį Raštą ir dalysimės, kol vaikai pabus su vadovais.
Susitikimus paprastai palydi tėvas Antanas.

Norintys pasiteirauti arba prisijungti, galite parašyti:
Sigitai (sigita.gumauskaite@gmail.com)
Danieliui (enigmatas@yahoo.com)

 

 ____________________________

 


 
 
 
 
 
 
 

__________________________

Popiežius Pranciškus

Žinia 27-osios Pasaulinės ligonių dienos proga

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8)

Perskaityti galite paspaudę nuorodą:
http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2018-11-25_ligoniu-dienos-proga-2019

 

____________________________
 

Mielieji jėzuitų bičiuliai,

2018-ųjų Kalėdos – Jėzaus gimimo šventė – visai arti! Tai – Dievo tapimo žmogumi šventė. Adventas mus kvietė jai rengtis. Kalėdos įvyksta tada, kai Kristus mumyse tampa žmogumi, o mes – jame.

Visuomenėje, kur žmogiškumas patiria vis didesnį spaudimą, Kalėdos tampa dar reikšmingesnės. Kur išlieka žmogiškumas, verkiantis kūdikis, ilgesingas žvilgsnis? Kur išlieka kritiška ir kūrybinga dvasia, gebanti sukurti ką nors nauja, kai žmogus verčiamas veikti kaip mašina? Vis labiau jį pakeičia robotai. Jį valdo neuroniniai smegenų procesai, jis ištirpsta skaitmeniniame pasaulyje.

Pasaulyje, kuriame trypiamas žmoniškumas, Dievo tapimas žmogumi yra labiau nei būtinas. Kur išlieka solidarumas ir dalijimasis, saugi priebėga? Kur yra Kristaus gimimo atnešta taika ir ramybė, kai daugelyje vietų neužtikrinamos žmogaus teisės? Visame pasaulyje dar nematėme tiek pabėgėlių. Išplėšti iš savo aplinkos, palikti vieni skurde – daugeliui tai karti tikrovė.

Kultūroje, kurioje sekuliarumas tikėjimą spaudžia į kampą, esame kviečiami švęsti Išganytojo gimimą. Ar liekame atviri Dievo veikimui mumyse? Ar gyvenimas, pasak Biblijos, priimamas kaip dovana, kai mokslas ir techninė pažanga žada viską pagerinti, kai viskas paaiškinama psichologiškai ir sociologiškai? Dievas dažnai tam – tik trukdis.

Kristaus gimimas mums kviečia žvelgti į gyvenimą kaip į dovaną. Su kiekvienu nauju vaiku kaskart įteikiama ir nauja dovana. Dievas su mumis ir mumyse pasiekia žmogiškumo pilnatvę.

Tegul šios tikrovės keliamas džiugesys lydi Jus šventinėmis dienomis.

Mes, jėzuitai, linkime Jums džiugių šventų Kalėdų ir palaimos Naujiems metams.

 
**************************************
 
Nuoširdžiai sveikiname Eugenijų Puzynia SJ
gruodžio 1 d. Kaune priėmusį kunigystės šventimus!
 
Ir visa, kas jame, tegiria Tavąjį vardą!
 
 
 _________________________________ 
 
 Nuo rugsėjo 1 d. Šv. Mišios sekmadieniais 11 ir 13 val.

Šiokiadienių vakarais: antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 18 val.

Trečiadienį 12 val.

Penktadienį 18 val. šv. Mišios studentams

 _________________________

 

Atsinaujinimų metas!

Metams bėgant, mūsų altorius savo amžių nugyveno, tad greitai bus keičiamas nauju.

Šiuo metu turime vieną altoriaus projektą, kurį parengė tėvas Gernot Wisser, SJ.
Esame atviri pasiūlimams, tad norintys pateikti savo variantą visuomet laukiami.

Susipažinti su parengtu naujojo altoriaus projektu, ar pateikti savo pasiūlymą
galima užėjus į zakristiją sekmadieniais po 11 val. Šv. Mišių.

  ______________________________

   Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kur jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

  __________________________

 Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.