Naujienos

 

Popiežius Pranciškus

Žinia 27-osios Pasaulinės ligonių dienos proga

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8)

Perskaityti galite paspaudę nuorodą:
http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2018-11-25_ligoniu-dienos-proga-2019

______________________

VASARIO 11 D. MINIMA LIGONIŲ DIENA

Tad šį sekmadienį (vasario 10 d.) melsimės už ligonius,
po 11 val. šv. Mišių visus norinčius kviečiame priimti ligonių patepimo sakramentą.*

*Ligonių sakramentas įprastai teikiamas tiems, kuriuos vargina sunki liga, senatvė ar laukia sudėtinga operacija

_________________________

Image may contain: text

___________________

2019 vasario 3 d., šv. Jonų bažnyčia
Eugenijaus Puzynios SJ homilija

« AŠ TROKŠTU JUMS NURODYTI DAR PRAKILNESNĮ KELIĄ » (1Kor 12, 31)

O, kaip dažnai savo išankstiniais nusitatymais, savo menamu „visažiniškumu“, savo rafinuota puikybe – „aš pažįstu tave kaip nuluptą“, mes nejučiomis nužudome bet kokią galimybę gimti naujumui, naujai išganymo ir laisvės vilčiai, atvirai ir nuolat bręstančiai meilei... Kodėl tas mūsų tariamai „visažinis“ kritiškumas taip dažnai nužudo kituose, o ir mumyse pačiuose nuolat Dievo dovanojamą galimybę užmegsti tikrą, atvirą dialogą, kuriame ne mes mokome kitus, bet patys mokomės klausytis, girdėti, priimti kitą su visu jo kitoniškumu? Kokia egzistencinė ar psichologinė baimė mus sukausto užkietiejusiomis kritiškos savigynos grandinėmis, per kurių kurčią žvangesį nebeįstengiame išgirsti švelniai ir vos girdimai prasikalančio tikros tiesos ir laisvės žodžio daigo mūsų ir kitų širdyse?

Šios dienos Luko evangelijos ištraukoje girdime tų, mums visiems labai gerai pažįstamų, žmogiškųjų prieštaravimų užuomazgas, kurios, Jėzaus atžvilgiu, išaugs į atvirą konfliktą ir vėliau netgi į žmogžudystę, arba, kaip mėgtų pasakyti Nyčė – į dievžudystę! Taip, įsivaizuokit - žmogaus negebėjimas mylėti gali netgi nužudyti patį Dievą! Štai kodėl Viešpats drąsina pranašą Jeremiją tapti sutvirtintu ir visa pakeliančiu miestu, geležiniu nepajudinamos vilties stulpu ir visa ištveriančia varine siena, nes jo pranašo misija bus nelengva – reikės ne tik skelbti tiesos žodį, kuris erzina savimi pasitikinčius ir „visažinius“ žmones, bet ir savo kailiu patirti nuožmaus persekiojimo dėl Dievo žodžio bei atstumto ir nesuprasto vienišiaus dalią.

Tad pagrįstai kyla klausimas: kodėl visų, įžengusių į Dievo tiesos ir meilės kelią, laukia šitoks pasipriešinimas, kas yra tokio Dievo žodyje, kad gali sukelti net pačias aršiausias žmogiškų prieštaravimų bangas ir koks yra šis dar prakilnesis kelias, kuris nevengdamas ir ratu neapeidams tų pačių žmogiškųjų konfliktų, padėtų juos ne tik išspręsti, bet dar ir iš jų išgauti deramą pamoką?

Pirmiausia reikia pastebėti, kad Dievo žodis mus nurengia, nuplėšia mūsų užsisenėjusių ir vis dar pagoniškų įsitikinimų skarmalus, mus negailestingai apnuogina savo tiesa – mes vis dar esame egoistai, kupini savo pačių poreikių, tarsi tie vaikai, trypiantys turgavietėje ir trokštantys, kad kiti šoktų pagal jų dūdelę... O kam patinka būti apnuogintam, išryškintam, be jokių apsauginių figos lapų? Niekam! Šitaip galima bent iš dalies paaiškinti, o gal netgi ir pateisinti gynybines reakcijas. Bet iš kur kyla šitas žiaurumas, nuožmus pasipriešinimas tiesai, kuris kraštutiniu atveju gali netgi peraugti į persekiojimą bei žmogžudystę? Atsakymo nereikia toli ieškoti, jis yra mumyse pačiuose – kad ir kokie geri ar šventi bebūtume, mumyse visuose gyvena blogio daigai, kurie, laiku nepastebėti ir neapgenėti, gali sparčiai suviešėti... Tad pirmas žinsnis yra pastebėti ir nuolankiai pripažinti, kad mumyse visuose gyvena blogis. Tai taip pat suponuoja, kad su kantrumu žveltume ne tik į save, bet ir į kitus. Čia prasideda tobulumo kelias – realistiškai ir su kantrybe, o dar geriau, su viltimi žvelgti į save bei kitus. Niekad sau neleisti pasakyti: “aj, toks jau esu“, arba kitų atžvilgiu, “pažįstu tave kaip nuluptą“...

Kitas žingsnis tobulumo kelyje yra suvokimas, kad Dievo žodžio tiesa yra primiausiai meilės tiesa, kuri nors mus ir apnuogina, bet tuojau pat pasiūlo prabangiausius malonės drabužius! Vienintelė aplinkybė ir tuo pačiu sąlyga, kurioje mes galime drąsiai ir be gėdos būti nuogi, yra meilė. Ir kaip dažnai mes klystame manydami, jog Dievas savo įniršiu prieš blogį nori ir mus pasmerkti... Sakyčiau, jog čia ir slypi ta lemtingoji klaida, ta priežastis, kodėl žmonės taip abejingai reaguoja į Dievo žodį, jam pasipriešindami, jį atmesdami. Juk baimė būti atmestam ir pasmerktam ir yra tikroji kritiškumo bei savigynos, o taip pat ir puikybės priežastis. Tad reikia iš naujo patikėti meile, reikia suprasti, jog Dievas iš tiesų tokšta mus visus tiesoje ir meilėje apvalyti, nuskaistinti, atverti didesnei pilnatvei ir laimei! Meilė yra ta vienintelė jėga, ta vienintelė tikrovė, kuri gali ne tik mūsų, bet ir viso pasaulio blogį perkeisti. Tačiau niekad nepamirškime, jog meilė yra taip pat ir amžinos ugnies žaizdras, į kurį įžengę, neišvengiamai turėsime sudegti, turėsime save prarasti, kad vėl iš naujo save atrastume Kitame, kituose. Štai ko mums tokšta Dievas, štai ko iš tiesų trokšta ir mūsų širdis, štai apie kokį prakilnesnį kelią mums kalba šios dienos Dievo žodis.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „dieviska meile“

____________________
 
Sausio 25 d. mūsų bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos,
kuriose meldėsi įvairių krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių atstovai.
 
 
    
 
______________________
 
 
Kviečiame registruotis į Alfa kursą ir kartu atrasti atsakymus
į kylančius klausimus

Kada? Pirmasis susitikimas jau Sausio 30 d.
Kur? Mūsų bažnyčioje šv. Jono g. 12
Trukmė: 11 užsiėmimų + išvažiuojamasis rekolekcinis savaitgalis

Registracijos anketą rasite čia: https://goo.gl/forms/CNPZL0p5pBjM5Ux52 
 _______________________
 
 
Mieli šv. Jonų bažnyčios lankytojai,

Bažnyčia, tai ne pastatas, o mes visi, pažįstantys vieni kitus, besiburiantys į bendruomenę.
Bendra malda, Eucharistijos šventimas, įvairios bendros veiklos, renginiai mus vienija ir stiprina.
Todėl kviečiame aktyviai atsiliepti ir įsijungti į mūsų bažnyčios talentų mugę per šv. Kazimierą.

Vaikų talentų vakarai labai įprasti, bet išaugus iš vaikų amžiaus talentai nedingsta, jei ir netampi
profesionaliu dailininku, rašytoju ar aktoriumi.

Visus mūsų bendruomenės vyresnėlius, ypač senjorus, kurie kažką gražaus daro ir jau padarė: piešia,
tapo, skaptuoja, fotografuoja, lipdo, mezga, siuvinėja ir kt., kviečiame atnešti darbelius
iki kovo 1 d. į zakristiją.
Paroda bus atidaryta kovo 3-10 d.

O kuriančius eiles, prozą, dainuojančius, grojančius savo talentą prašome registruoti taip pat
zakristijoje arba el.paštu egle.markuniene@gmail.com iki vasario 24 d.
vakaronei, kuri įvyks kovo 7 d. po 18 val. Eucharistijos už šv. Jonų bažnyčios bendruomenę.

LAUKIAME! KVIESKITE, RAGINKITE, ATRASKITE VIENI KITUS!

 
___________________________
 
SEKMADIENĮ ATŠVENTĖME
JĖZUITŲ MISIJAI LIETUVOJE 450
JUBILIEJINIŲ METŲ ATIDARYMĄ
 
Sausio 6 d. šventėme Trijų Karalių šventę bei jubiliejinių metų Jėzuitų misijai Lietuvoje 450
atidarymą su šukiu „Pažinti, pamilti ir dalintis
Šventė prasidėjo sekmadienio šv. Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas kartu su
jėzuitų provincijolu t. Vidmantu Šimkūnu SJ, t. Eugenijumi Puzynia SJ
ir t. Mindaugu Malinausku SJ
Po šv. Mišių žiūrėjome trumpą filmą apie jėzuitų veiklą, o po to visi kartu valgėme jėzuitišką sriubą,
bendravome ir dalinomės įspūdžiais.

Dievo palaimos kupinų jubieliejinių metų visiems!
 
 
 
 
 
__________________________
 
KALĖDINĖ AKCIJA '18

Beveik iškart po Kalėdų ir Naujųjų metų, dar neišaušus Trijų karalių dienai bendruomenės paauglių grupelė
"Rūsiukai" iškeliavo pas "Džiugučius" į Druskininkus.
Ką ten veikėm? Vežėm gerą nuotaiką bei bendruomenės kalėdines dovanėles vaikams.
Visą dieną žaidėm, juokėmės, bendravom, prisisėmėm vieni iš kitų geros nuotaikos kibirais ir...
išdalinom kalėdines dovanėles 🎁

Džiugučiai siunčia didžiulį AČIŪ bendruomenei!
 
 
 
 
____________________________
 

Mielieji jėzuitų bičiuliai,

2018-ųjų Kalėdos – Jėzaus gimimo šventė – visai arti! Tai – Dievo tapimo žmogumi šventė. Adventas mus kvietė jai rengtis. Kalėdos įvyksta tada, kai Kristus mumyse tampa žmogumi, o mes – jame.

Visuomenėje, kur žmogiškumas patiria vis didesnį spaudimą, Kalėdos tampa dar reikšmingesnės. Kur išlieka žmogiškumas, verkiantis kūdikis, ilgesingas žvilgsnis? Kur išlieka kritiška ir kūrybinga dvasia, gebanti sukurti ką nors nauja, kai žmogus verčiamas veikti kaip mašina? Vis labiau jį pakeičia robotai. Jį valdo neuroniniai smegenų procesai, jis ištirpsta skaitmeniniame pasaulyje.

Pasaulyje, kuriame trypiamas žmoniškumas, Dievo tapimas žmogumi yra labiau nei būtinas. Kur išlieka solidarumas ir dalijimasis, saugi priebėga? Kur yra Kristaus gimimo atnešta taika ir ramybė, kai daugelyje vietų neužtikrinamos žmogaus teisės? Visame pasaulyje dar nematėme tiek pabėgėlių. Išplėšti iš savo aplinkos, palikti vieni skurde – daugeliui tai karti tikrovė.

Kultūroje, kurioje sekuliarumas tikėjimą spaudžia į kampą, esame kviečiami švęsti Išganytojo gimimą. Ar liekame atviri Dievo veikimui mumyse? Ar gyvenimas, pasak Biblijos, priimamas kaip dovana, kai mokslas ir techninė pažanga žada viską pagerinti, kai viskas paaiškinama psichologiškai ir sociologiškai? Dievas dažnai tam – tik trukdis.

Kristaus gimimas mums kviečia žvelgti į gyvenimą kaip į dovaną. Su kiekvienu nauju vaiku kaskart įteikiama ir nauja dovana. Dievas su mumis ir mumyse pasiekia žmogiškumo pilnatvę.

Tegul šios tikrovės keliamas džiugesys lydi Jus šventinėmis dienomis.

Mes, jėzuitai, linkime Jums džiugių šventų Kalėdų ir palaimos Naujiems metams.

 
**************************************
 
Nuoširdžiai sveikiname Eugenijų Puzynia SJ
gruodžio 1 d. Kaune priėmusį kunigystės šventimus!
 
Ir visa, kas jame, tegiria Tavąjį vardą!
 
 
 
 

_________________________________ 

 
 Nuo rugsėjo  2 d. Šv. Mišios sekmadieniais 11 ir 13 val.

Šiokiadienių vakarais: antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 18 val.

Trečiadieniais Šv. Mišios taip pat ir 7:30 ryte

 _________________________

 

Atsinaujinimų metas!

Metams bėgant, mūsų altorius savo amžių nugyveno, tad greitai bus keičiamas nauju.

Šiuo metu turime vieną altoriaus projektą, kurį parengė tėvas Gernot Wisser, SJ.
Esame atviri pasiūlimams, tad norintys pateikti savo variantą visuomet laukiami.

Susipažinti su parengtu naujojo altoriaus projektu, ar pateikti savo pasiūlymą
galima užėjus į zakristiją sekmadieniais po 11 val. Šv. Mišių.

 

 ______________________________

  

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

 

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kuri jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

 

 _________________________________________________________________

 Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.