Naujienos

Šv.  Mišių tvarka nuo rugsėjo 1 d.
 
antradienį - penktadienį: 18 val.
sekmadienį: 11 ir 13 val.
 

 
_______________________
 
Norėdami užsiregistruoti į dvasines pratybas spauskite čia
 
________________
 
Kviečiame prisijungti prie naujojo Alfa kurso!
 
Daugiau informacijos bei registracijos nuorodą rasite čia.

 

________________

 
 

 

 

2020 gegužės 3 d., šv. Jonų bažnyčia
IV Velykų sekmadienis
Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

  

Mamų diena, vyskupo lazda ir Jono evangelija.

Mamų diena

Kartą į zakristiją atėjo vienas mūsų bendruomenės vyras ir mane maloniai nustebimo. Jis sako: šiandien yra mano gimtadienis, todėl noriu užprašyti mišias už savo tėvus, kaip padėką Dievui. Kam iš mūsų yra kilusi tokia mintis švenčiant gimtadienį? Tad norėjau pasidalinti šia malonia patirtimi šiandien kai meldžiamės ir dėkojame mamoms, kad Dievas jas laimina fizinės ir dvasinė motinystės dovana, kai su dėkingumu ir malda prisimename jau pas Viešpatį iškeliavusias mamas meldžiame joms malonaus atilsio ir mėginame tęsti, ką geriausio jos išmokė. 

Vyskupo lazda

Mūsų vyskupai - ganytojai, turi lazdą vadinamą pastoralu. Gal prisimenate ji yra lenktu galu. Vis galvodavau kodėl, gal dėl grožio. Nes ta lazda ilga, ją paėmęs už riesto galo nepasiramsčiuosi. Jėzus geras ganytojas vaizduojamas su ilga lenkta lazda, gal todėl ir vyskupo lazda panaši. Bet kam ganytojui tokia lazda?

Kam vaikystėje teko žaisti kaime ar miške su vabaliukais, tas žino? Kai vabalą apverti ant nugaros, jis niekaip negali atsiversti, kabarojasi, visom 6 kojomis, bet atsiversti negali. Tada paduoti smilgą ar šapelį ir atverti. Žinovai sako, kad panašiai ir nekirpta avis, jeigu apvirsta ant nugaros, kabarojasi, bet atsiversti negali, ypač kalnuotoje vietovėje ir dar jei įkliūva į kokį erškėtyną. Tad piemuo lenkta lazda paima ir ją atverčia ar ištraukia. Gal todėl ir vyskupo lazda lenktu galu? Kai mes kartais „užvirstame“ ir kabarojamės, Jėzus geras ganytojas mums padeda atsiversti, atsistoti ant kojų, siunčia jautrius ganytojus, tikrus draugus, gerus žmones.

Jono evangelija

Ji prasideda visai kitaip nei kitos trys. Čia nėra Jėzaus vaikystės aprašymo. Mes sutinkame jau suaugusį Jėzų ir jau pirmame skyriuje girdime jo klausimą: „Ko ieškote?“. Visa Jono evangelija mėgina atsakyti į šį klausimą, tačiau jos pabaigoje jau prisikėlęs Jėzus vėl klausia Mariją Magdalietę: „Ko ieškai?“.

Henri Nouwen sako, kad mes nuolatos esame truputį kuo nors nepatenkinti ir ko nors ieškome. Neturime tobulo džiaugsmo ir laimės, net ir maloniausi momentai su baigtinumo, nesaugumo šešėliu. Vienas amerikietis teologas Dievą gražiai lygina su mama. Jis pats turi vaikų, todėl žino ir sako, mažas vaikas kurį laiką mielai žaidžia žaislais, su truputį vyresniais broliukais ar sesutėmis. Bet galiausiai pavargsta, darosi irzus, o broliai, sesės niekaip negali jo nuraminti. Jis nurimsta tik išgirdęs savo mamos balsą.

Iš esmės yra panašiai ir su mumis suaugusiais. Norėdami užsimiršti, nusiraminti, ieškome įvairių žaislų, blizgučių, pramogų... Kurį laiką tai padeda. Bet galiausiai, kai viskas nusibosta, kai pavargstame ar pasijuntame vieniši, mes imame ilgėtis dar kažko, visai ko kita. Juk patiriame momentus, kai niekas negali suraminti.

Teologas sako, kaip mažas vaikas nori išgirsti mamos balsą, taip mes sielos gelmėje ilgimės išgirsti Dievą, kaip mama meiliai tariantį mūsų vardą.

Jėzaus klausime Marijai Magdalietei mes išgirstame ir pamatinį gyvenimo atsakymą. Galiausiai po visų mūsų ieškojimų, troškimų, blaškymųsi yra didžiausia palaima, tikriausias nuraminimas išgirsti Dievą, kuris mus meiliai užkalbina vardu. 

 

Pabaigai 3 AČIŪ

Ačiū, mamos, už gyvybės ir gyvenimo dovaną.

Ačiū geriems ganytojams ir draugams, kad padeda atsiversti kai „užvirstame“.

Ačiū Dievui, kad egzistenciškai nuramina mus šaukdamas vardu, per amžius.

 

Malda už mamas

Turime gražią tradiciją savaitę po mamos sekmadienio melstis už mamas.

Jei norėtumėt, kad už jūsų mamą būtų meldžiamąsi gegužės 5 - 8 d. vakaro šv. Mišiose. Atneškite lapelį su mamos vardu prieš tos dienos Mišias arba užpildykite maldos intencijos formą čia:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc-sEWUOlOMa5rBH…/viewform…

 

 

 

 

Velykų pasakojimą galima skaityti dviem gana skirtingais būdais. Arba kaip dviejų veiksmų dramą, kai pirmajame veiksme teisingas ir nekaltas žmogus pasmerkiamas mirti ir mirties nuosprendis įvykdomas, o vėliau, antrajame veiksme, jis Dievo prikeliamas ir priimamas. Arba kaip vieno veiksmo dramą, kurioje abi pasakojimo versijos vyksta tuo pat metu. Visas straipsnis

 
 
 
Kas galioja tada, kai viskas vyksta kitaip nei tikėjaisi?
 
Mieli bičiuliai, bendradarbiai, bendrabroliai,
šitaip kreiptis į Jus paskatino nenumatyta situacija, kai: negalėjome kartu švęsti bendruomeninio susitaikymo,
įprastinių Verbų sekmadienio,jautraus didžiojo ketvirtadienio, dramatiško penktadienio ir dar dramatiškesnio
Velyknakčio su įspūdinga ugnies, Dievo žodžio, krikšto ir Eucharistijos liturgija. Visų šių privilegijų mes staiga netekome.
Jų neturėjo ir Jėzaus mokiniai, daugybė persekiojamų krikščionių pradžioje ir iki dabar.
 
Tačiau nenustoja galioję esminiai, tikri dalykai – Dievo ištikima meilė, kuri prikėlė iš numirusių Jėzų,
ja pasitikime ir mes; nenustoja galioti tikėjimas, kad galiausiai Dievas, o ne mirtis taria paskutinį žodį;
nenustoja galiojusi viltis, kuri duoda prasmę ir jėgų dorotis su nenumatyta situacija.
Todėl palaikome vieni kitus, kaip galime, nes Jėzaus prisikėlimui niekas neįves karantino,
niekas jo neatšauks ir niekas jam neuždarys sienų.
 
Nuoširdžiausias ačiū visiems, kurie tuo gyvename ir dvasios bendrystėje švenčiame Velykas.
 
Vidmantas Šimkūnas, SJ
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas
 
________________________
 
 

Naudinga informacija:

 

Vienas erzinantis dalykas dėl šio viruso ir daugelio kitų susirgimų yra tas, kad atrodo, lyg mūsų kūnas mus išduotų. Ir ne tik fizinis kūnas – ši situacija paliečia ir socialinį bei Bažnyčios kūną. Susirinkimas švęsti Eucharistijos, kuomet mes tampame Kristaus kūnu, dabar kelia riziką mūsų mylimiems žmonėmis, mums patiems ir aplinkiniams. Kristaus Kūno priėmimas duonos ir vyno pavidalais šiuo metu yra potencialiai pavojingas.

Taigi, kaip mes galime toliau būti Kristaus kūnu šios krizės akivaizdoje? Kaip jį priims tie, kuriems Eucharistijos reikia taip, kaip reikia duonos ir vandens? Visas straipsnis

2020 03 29 sekmadienio homilija

 

 Šv. Mišių transliacijos nuotoliniu būdu

 

 

2020 kovo 22 homilija

 

Šv. Jonų bažnyčia bus uždaryta, kol Lietuvoje galios karantinas.


Šv. Kazimiero bažnyčia bus atidaryta privačiai maldai.
Bus galima susitikti su kunigu, tačiau jokios bendruomeninės pamaldos nevyks.

I-V 17-18 val., VII 9-13 val.

Dėl sakramentinių patarnavimų galite susisiekti su kunigais.
Jų kontaktus rasite kontaktų skiltyje.

Vyskupai ragina dalyvauti šv. Mišiose per tiesiogines transliacijas per televiziją,
internetą, ar radiją, neinant į bažnyčią.
 

DĖL ŠV. MIŠIŲ NUO KOVO 16 -29 d.  IR KOL GALIOS KARANTINAS

Lietuvos jėzuitų provincija atsižvelgdama į Valstybės nuolat atnaujinamus sprendimus ir rekomendacijas,
kuriomis griežtai prašoma atsisakyti vaikščiojimų, kad ir į nedidelius susitikimus bei maldos namus (ypač
rūpinantis senolių gyvybe ir siekiant jaunesniųjų išmintingos atsakomybės už juos), nusprendžia nuo

kovo 16 d.- 29 d. ir kol Lietuvoje  galios karantinas neaukoti Šv. Mišių

Provincijai priklausančiose Vilniaus Šv. Kazimiero, Kauno
Šv. Pranciškaus Ksavero, Šiaulių Šv. Ignaco bei VU Šv. Jonų bažnyčiose.

Bažnyčios bus atidarytos asmeninės maldos laikui, sudarytos galimybės susitikti pokalbio su kunigu.
Jeigu bažnyčioje vienu metu būtų daugiau nei valstybės leistinas žmonių susibūrimui skaičius (daugiau nei 100),
galimybė būti bažnyčioje bus ribojama.

Rytoj, kovo 15 d., Šv. Mišios bus aukojamos įprasta tvarka,
tačiau bendruomenės nariams rekomenduojama likti namuose.

Atsiprašome už nepatogumus, kurie, esant šiai situacijai, yra viena iš galimybių
pasirūpinti bendruomenės narių saugumu ir gyvybe.

Lietuvos jėzuitų provincijolas
t. Vidmantas Šimkūnas SJ

Primename, kad vyksta Šv. Mišių transliacijos šiuo laikotarpiu:
* sekmadieniais 12.30 val. per LRT Plius televiziją ir LRT Klasika radijo programą;
* kiekvieną dieną – per Marijos radiją;
* kiekvieną dieną – tiesioginė vaizdo transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės.

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo psakelbtas informacinis dekretas:
http://www.vilnensis.lt/wp-content/uploads/2020/03/Informacinis-dekretas-d%C4%97l-sekmadienio-pareigos.pdf

__________________________

Mieli Dievo Žodžio mylėtojai,

Remiantis vyriausybės nurodymais bei saugant vieniems kitus
NEPERTRAUKIAMAS BIBLIJOS SKAITYMAS ATŠAUKIAMAS

Šiais, 2020-siais metais krikščioniškos Bažnyčios kviečia ypatingą dėmesį skirti Biblijai,
geriau ir giliau pažinti šį mums, žmonėms, dovanotą Dievo laišką.

Daugelyje šalių jau įgyvendinamos šiai progai skirtos iniciatyvos, iš kurių viena – Nepertraukiamas visos Biblijos skaitymas.
Į skaitymą paprastai įsijungia daugiau nei 1 000 žmonių skaitydami po nedidelę Biblijos ištrauką.
Minėdami dešimties metų sukaktį „Magnificat leidiniai“ organizuoja šį renginį kartu su Lietuvos Biblijos draugija.

Kovo 22–28 d. skaitymas vyks Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje.
Norintieji skaityti Biblijos ištrauką turi iš anksto užsiregistruoti.
Registracija prasidės vasario 22 d. internetu: www.Biblija2020.lt

Labai kviečiame visus įsijungti į šią prasmingą iniciatyvą ir švęsti Dievo Žodžio šventę kartu.

Daugiau informacijos apie registraciją galima rasti čia.

Taip pat kviečiame savanoriauti Nepertraukiamame Biblijos skaityme.
Daugiau informacijos apie tai čia.

__________________________

   __________________________

 

 

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

Kviečiame į VU MAG+S klubą

Vilniaus universitete savo veiklą pradėjo Magis klubas.
MAG+S (lot. k. magis – „daugiau, labiau“) - tai jėzuitų sielovados programa skirta 18 - 35 m. jaunimui,
siekiančiam labiau pažinti Dievą bei atrasti Jį kasdieniame gyvenime ir neįprastoje, iššūkių pilnoje aplinkoje.
Magis klubas kviečia susiburti į ignacišku dvasingumu besivadovaujančią jaunimo bendruomenę
bei periodiškais susitikimais, pagrįstais malda, pasidalinimu ir draugiška bendryste,
pasirengti savanorystės misijoms Lietuvoje ir pasaulyje.

Magis klubo susitikimai vyksta mūsų bažnyčioje ketvirtadieniais 18.30 val.

Norinčius prisijungti prie Magis klubo veiklos prašome susisiekti
su Vilniaus universitetokapelionu kun. Eugenijumi Puzynia.

Daugiau informacijos rasite čia.

__________________________

 Kviečiame į šeimų su mažais vaikais maldos grupę!

Antrasis sezonas prasideda.
Pirmasis susitikimas vyks rugsėjo 14 d. 11-13 val.
Susitikimai vyks kiekvieno mėnesio antrąjį šeštadienį kun. A. Lipniūno koplyčioje.
Kartu melsimės, skaitysime šventąjį Raštą ir dalysimės, kol vaikai pabus su vadovais.
Susitikimus paprastai palydi tėvas Antanas.

Norintys pasiteirauti arba prisijungti, galite parašyti:
Sigitai (sigita.gumauskaite@gmail.com)
Danieliui (enigmatas@yahoo.com)

 

 ____________________________

 


 
 
 
 
 
 
 

__________________________

Popiežius Pranciškus

Žinia 27-osios Pasaulinės ligonių dienos proga

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8)

Perskaityti galite paspaudę nuorodą:
http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2018-11-25_ligoniu-dienos-proga-2019

 

____________________________
 

Mielieji jėzuitų bičiuliai,

2018-ųjų Kalėdos – Jėzaus gimimo šventė – visai arti! Tai – Dievo tapimo žmogumi šventė. Adventas mus kvietė jai rengtis. Kalėdos įvyksta tada, kai Kristus mumyse tampa žmogumi, o mes – jame.

Visuomenėje, kur žmogiškumas patiria vis didesnį spaudimą, Kalėdos tampa dar reikšmingesnės. Kur išlieka žmogiškumas, verkiantis kūdikis, ilgesingas žvilgsnis? Kur išlieka kritiška ir kūrybinga dvasia, gebanti sukurti ką nors nauja, kai žmogus verčiamas veikti kaip mašina? Vis labiau jį pakeičia robotai. Jį valdo neuroniniai smegenų procesai, jis ištirpsta skaitmeniniame pasaulyje.

Pasaulyje, kuriame trypiamas žmoniškumas, Dievo tapimas žmogumi yra labiau nei būtinas. Kur išlieka solidarumas ir dalijimasis, saugi priebėga? Kur yra Kristaus gimimo atnešta taika ir ramybė, kai daugelyje vietų neužtikrinamos žmogaus teisės? Visame pasaulyje dar nematėme tiek pabėgėlių. Išplėšti iš savo aplinkos, palikti vieni skurde – daugeliui tai karti tikrovė.

Kultūroje, kurioje sekuliarumas tikėjimą spaudžia į kampą, esame kviečiami švęsti Išganytojo gimimą. Ar liekame atviri Dievo veikimui mumyse? Ar gyvenimas, pasak Biblijos, priimamas kaip dovana, kai mokslas ir techninė pažanga žada viską pagerinti, kai viskas paaiškinama psichologiškai ir sociologiškai? Dievas dažnai tam – tik trukdis.

Kristaus gimimas mums kviečia žvelgti į gyvenimą kaip į dovaną. Su kiekvienu nauju vaiku kaskart įteikiama ir nauja dovana. Dievas su mumis ir mumyse pasiekia žmogiškumo pilnatvę.

Tegul šios tikrovės keliamas džiugesys lydi Jus šventinėmis dienomis.

Mes, jėzuitai, linkime Jums džiugių šventų Kalėdų ir palaimos Naujiems metams.

 
**************************************
 
Nuoširdžiai sveikiname Eugenijų Puzynia SJ
gruodžio 1 d. Kaune priėmusį kunigystės šventimus!
 
Ir visa, kas jame, tegiria Tavąjį vardą!
 
 
 _________________________________ 
 
 Nuo rugsėjo 1 d. Šv. Mišios sekmadieniais 11 ir 13 val.

Šiokiadienių vakarais: antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 18 val.

Trečiadienį 12 val.

Penktadienį 18 val. šv. Mišios studentams

 _________________________

 

Atsinaujinimų metas!

Metams bėgant, mūsų altorius savo amžių nugyveno, tad greitai bus keičiamas nauju.

Šiuo metu turime vieną altoriaus projektą, kurį parengė tėvas Gernot Wisser, SJ.
Esame atviri pasiūlimams, tad norintys pateikti savo variantą visuomet laukiami.

Susipažinti su parengtu naujojo altoriaus projektu, ar pateikti savo pasiūlymą
galima užėjus į zakristiją sekmadieniais po 11 val. Šv. Mišių.

  ______________________________

   Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kur jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

  __________________________

 Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.