Naujienos

 

KVIEČIAME!

Lapkričio 14 d. Lietuvos valstybės istorijos archyve atidaroma paroda „Jėzuitai Lietuvoje“

Daugiau informacijos apie parodą galite rasti www.archyvai.lt  ir facebook puslapyje

____________________

2019 lapkričio 3 d., šv. Jonų bažnyčia
31 eilinis sekmadienis Lk 19,1-10
Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Didelė ar maža mūsų visata? Galėtume klausti šiandien išgirdę Išminties knygos ištrauką. Spėju tarp mūsų esama astronomų ar astrofizikų. Jie labai įdomiai papasakotų apie visatos kilmę, amžių, sandarą, svorį ir kitus matmenis. Tikriausiai jie sakytų, kad visata labai sunki ir labai didelė, žmogui galbūt net neįsivaizduojamai didelė. Išminties knyga matuoja kitaip ir sako, kad palyginus su Dievu ji kaip smiltelė ar rasos lašelis ant svarstyklių. Visa visata ir mažiausias kūrinys Dievo norėtas ir mylimas, antraip jo visai nebūtų. Tai didelė paslaptis ir paguoda, ypač tada, kai savęs nemėgstame, kai jaučiamės menki, nieko neverti... nors iš tikrųjų esame Dievo norėti, mylimi dabar ir per amžius. Kartais reikia kito ir kitų, kurie mums tai primintų. Šią mintį tęsia evangelistas Lukas.

Praeitą sekmadienį girdėjome Jėzaus sugalvotą palyginimą apie muitininką šventykloje, o šiandien Lukas veda mus į senovės Jerichą ir pasakoja tikrą istoriją.  Jerichas buvo turtingas prekybos miestas Jordano slėnyje, garsus datulių palmėmis ir balzamiku. Vienas iš dviejų pagrindinių Izraelio kelių ėjo per Jerichą, todėl mieste buvo svarbi muitinė. Nuo Julijaus Cezario laikų vykdavo tarsi aukcionai muitininkų viršininko pareigybei. Kas pasiūlydavo daugiausia mokesčių Romai, tas ir laimėdavo. Jis sumokėdavo tuos mokesčius iš savo pinigų avansu, o paskui pasamdęs agentus išieškodavo iš savo krašto žmonių su kaupu, kad sumokėtų agentams ir dar liktų nemenkas pelnas.

Toks buvo Zachiejus – muitininkų viršininkas su daug turto ir mažai draugų. Jericho žmonėms jis buvo vagis ir skriaudikas, nusidėjėlis ir atmata, ir dar mažas – žemo ūgio. O kaip Dievui? Ar Dievas jį tokį gali mylėti?

Buvo Velykų laikas. Daugybė žmonių iš Galilėjos, ėjo į Jeruzalę, sustodami Jeriche susimokėti mokesčius. Iš Galilėjos į Jeruzalę ėjo ir Jėzus. Jis jau buvo žinomas, todėl nenuostabu, kad daug žmonių norėjo jį pamatyti. Gali būti, kad Zachiejus jau buvo girdėjęs apie kitą muitininką Levį, kuris tapo Jėzaus mokiniu. Gal ir tai paskatino jį lipti į šilkmedį, pamatyti tą Jėzų? Įdomu, kad ir Jėzus jį pamoto šakose ir linksmai šaukia: Zachiejau lipk žemyn einam pas tave vakarienės. Zachiejaus poelgis lipti į medį tikriausia kėlė minios pašaipą. Dabar girdime priekaištus, kad Jėzaus eina vakarienės pas viešą nusidėjėlį. Tie žmonės dar nepajėgia išgirsti Gerą naujieną, kad Jėzus atėjo ieškoti ir gelbėti to, kas buvo pražuvę.

Ši istorija pasakoja kaip Dievo malonė pranoksta žmonių lūkesčius ir pakeičia planus. Zachiejus visai neketino susitikti su Jėzumi ir visiškai nenumatė, kad jis ateis pas jį vakarienės. Šis susitikimas viską pakreipė nenumatyta linkme. Tekstas sako, kad Zachiejus lipo į medį „pamatyti Jėzų – koks jis yra“ ir pamatė – patyrė, kad jis nepriekaištauja ir yra gailestingas.

Zachiejaus istorija priminė Straipsnį pavadinimu „Penkios (stebinančios) vietos sutikti Dievą“, Puikios progos dvasiškai augti.
1. Darbas. Kasdien atėję į darbą, turime progą daugiau sužinoti apie save ir savo dovanomis prisidėti prie visuotinio gėrio.
2. Sunkūs santykiai. Visur gali būti progų atsikratyti charakterio trūkumų ir praktikuoti dorybes.
3. Nesėkmės. Gręždamiesi į Dievą ir atsiverdami jo malonei bei atleidimui, mes tampame geresniais žmonėmis.
4. Vienatvė. Net ir savo tuštumos sūkuryje gali išgirsti „tylų, švelnų“ Dievo balsą, į tavo vienatvę ir nerimą atliepiantį meile, kuri vienintelė visiškai patenkina.
5. Malonumas. Anot šv. Irenėjaus, „Dievo garbė yra pilnatvę išgyvenantis žmogus“. Todėl ir malonumas yra vieta sutikti Dievą.

Prie susitikimo su Jėzumi vietų Lukas prideda medį ir vakarienę. Galbūt verta ir mums permąstyti savo kasdienos vietas, kur galime sutikti Jėzų.  Galimas daiktas, kad nemenkai nustebsime.

_______________________

Šv. Mišių tvarka lapkričio 1-7 d.

_______________________

 
_______________________

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

Kviečiame į VU MAG+S klubą

Vilniaus universitete savo veiklą pradėjo Magis klubas.
MAG+S (lot. k. magis – „daugiau, labiau“) - tai jėzuitų sielovados programa skirta 18 - 35 m. jaunimui,
siekiančiam labiau pažinti Dievą bei atrasti Jį kasdieniame gyvenime ir neįprastoje, iššūkių pilnoje aplinkoje.
Magis klubas kviečia susiburti į ignacišku dvasingumu besivadovaujančią jaunimo bendruomenę
bei periodiškais susitikimais, pagrįstais malda, pasidalinimu ir draugiška bendryste,
pasirengti savanorystės misijoms Lietuvoje ir pasaulyje.

Magis klubo susitikimai vyksta mūsų bažnyčioje ketvirtadieniais 18.30 val.

Norinčius prisijungti prie Magis klubo veiklos prašome susisiekti
su Vilniaus universitetokapelionu kun. Eugenijumi Puzynia.

Daugiau informacijos rasite čia.

_______________________

 

_______________________

Mielos ikimokyklinukų Mamos, kviečiame Jus į susitikimus
Ko reikia kiekvienai mamai”!

Tai 12 susitikimų ciklas, kuriuose remsimės knygos apie devynis pagrindinius
mamų poreikius „Ko reikia kiekvienai mamai” įžvalgomis.

Pirmasis susitikimas vyks 2019 metų spalio 24 dieną (ketvirtadienį), 10:30 – 12:00 val.
Eucharistinio Jėzaus seserų vienuolijos namuose, Didžioji g. 36A

Daugiau informacijos rasite čia

Būtina išankstinė registracija.

Kontaktai registracijai ar pasiteiravimui  
tel.: +370 682 42880                                    
el. paštu: sigita.gumauskaite@gmail.com

_______________________

 

 Naujas Alfa kursas prasidės spalio 9 d. Susitikimai vyks trečiadieniais 18:45.

Tai kursas, skirtas tiek tikintiems, tiek netikintiems.

Tai pirmas žingsnis tiems, kurie šv. Jonų bažnyčioje nori ruoštis Sutvirtinimo sakramentui.

Tai galimybė išgirsti įvairių kalbėtojų pasidalijimus savo patirtimi ir įžvalgomis.

Tai būdas labiau pažinti krikščionybę, išsiaiškinti, ką ji iš tiesų skelbia.

Tai proga užmegzti asmeninį santykį su Dievu.

Tai bendravimas neformalioje aplinkoje prie arbatos puodelio,
kartu ieškant asmeninių atsakymų į svarbius gyvenimo klausimus.

Registruokitės: https://goo.gl/forms/CNPZL0p5pBjM5Ux52

Rašykite: jonualfakomanda@gmail.com,  Skambinkite: +310 687 38944

 ____________________________

Kviečiame kartu melstis Rožinį

Spalio mėnuo, tai Rožinio maldos mėnuo.

Kviečiame visus kiekvieną sekmadienį 10:15 val.
Švenčiausiojo Sakramento koplyčioje kartu melstis Rožinio malda.

 ____________________________

 


Kviečiame jungtis į vaikų chorą!

  • Kviečiami vaikai ir paaugliukai jau priėmę pirmąją komuniją.
  • Repeticijos prasidės nuo spalio mėnesio.
  • Muzikinis išsilavinimas nebūtinas - svarbu geranoriškumas ir entuziazmas.

Tikimės, jog susibūrusi grupė galės ne tik kartu mokytis giesmių, giedoti
Šv. Mišiose ar dalintis arbata, bet ir dalyvauti kitose veiklose, katalikiškuose
renginiuose, žygiuose, kartu augti tikėjime.

Norėdami už(si)registruoti užpildykite registracijos anketą

 

____________________________

 

Kviečiame į šeimų su mažais vaikais maldos grupę!

Antrasis sezonas prasideda.
Pirmasis susitikimas vyks rugsėjo 14 d. 11-13 val.
Susitikimai vyks kiekvieno mėnesio antrąjį šeštadienį kun. A. Lipniūno koplyčioje.
Kartu melsimės, skaitysime šventąjį Raštą ir dalysimės, kol vaikai pabus su vadovais.
Susitikimus paprastai palydi tėvas Antanas.

Norintys pasiteirauti arba prisijungti, galite parašyti:
Sigitai (sigita.gumauskaite@gmail.com)
Danieliui (enigmatas@yahoo.com)

 

 ____________________________

 
Akimirkos iš Sutvirtinimo sakramento šventimo
Gegužės 12 d.


 
 
 
Akimirkas įamžino Vygintas Jankauskas
 
 
____________________________
 
BALANDŽIO 20 d. ATŠVENTĖME VELYKNAKTĮ
 
 
 
 
 
___________________________________

 

__________________________

Popiežius Pranciškus

Žinia 27-osios Pasaulinės ligonių dienos proga

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8)

Perskaityti galite paspaudę nuorodą:
http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2018-11-25_ligoniu-dienos-proga-2019

 

____________________________
 

Mielieji jėzuitų bičiuliai,

2018-ųjų Kalėdos – Jėzaus gimimo šventė – visai arti! Tai – Dievo tapimo žmogumi šventė. Adventas mus kvietė jai rengtis. Kalėdos įvyksta tada, kai Kristus mumyse tampa žmogumi, o mes – jame.

Visuomenėje, kur žmogiškumas patiria vis didesnį spaudimą, Kalėdos tampa dar reikšmingesnės. Kur išlieka žmogiškumas, verkiantis kūdikis, ilgesingas žvilgsnis? Kur išlieka kritiška ir kūrybinga dvasia, gebanti sukurti ką nors nauja, kai žmogus verčiamas veikti kaip mašina? Vis labiau jį pakeičia robotai. Jį valdo neuroniniai smegenų procesai, jis ištirpsta skaitmeniniame pasaulyje.

Pasaulyje, kuriame trypiamas žmoniškumas, Dievo tapimas žmogumi yra labiau nei būtinas. Kur išlieka solidarumas ir dalijimasis, saugi priebėga? Kur yra Kristaus gimimo atnešta taika ir ramybė, kai daugelyje vietų neužtikrinamos žmogaus teisės? Visame pasaulyje dar nematėme tiek pabėgėlių. Išplėšti iš savo aplinkos, palikti vieni skurde – daugeliui tai karti tikrovė.

Kultūroje, kurioje sekuliarumas tikėjimą spaudžia į kampą, esame kviečiami švęsti Išganytojo gimimą. Ar liekame atviri Dievo veikimui mumyse? Ar gyvenimas, pasak Biblijos, priimamas kaip dovana, kai mokslas ir techninė pažanga žada viską pagerinti, kai viskas paaiškinama psichologiškai ir sociologiškai? Dievas dažnai tam – tik trukdis.

Kristaus gimimas mums kviečia žvelgti į gyvenimą kaip į dovaną. Su kiekvienu nauju vaiku kaskart įteikiama ir nauja dovana. Dievas su mumis ir mumyse pasiekia žmogiškumo pilnatvę.

Tegul šios tikrovės keliamas džiugesys lydi Jus šventinėmis dienomis.

Mes, jėzuitai, linkime Jums džiugių šventų Kalėdų ir palaimos Naujiems metams.

 
**************************************
 
Nuoširdžiai sveikiname Eugenijų Puzynia SJ
gruodžio 1 d. Kaune priėmusį kunigystės šventimus!
 
Ir visa, kas jame, tegiria Tavąjį vardą!
 
 
 
 

_________________________________ 

 
 Nuo rugsėjo 1 d. Šv. Mišios sekmadieniais 11 ir 13 val.

Šiokiadienių vakarais: antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 18 val.

Trečiadienį 12 val.

Penktadienį 18 val. šv. Mišios studentams

 _________________________

 

Atsinaujinimų metas!

Metams bėgant, mūsų altorius savo amžių nugyveno, tad greitai bus keičiamas nauju.

Šiuo metu turime vieną altoriaus projektą, kurį parengė tėvas Gernot Wisser, SJ.
Esame atviri pasiūlimams, tad norintys pateikti savo variantą visuomet laukiami.

Susipažinti su parengtu naujojo altoriaus projektu, ar pateikti savo pasiūlymą
galima užėjus į zakristiją sekmadieniais po 11 val. Šv. Mišių.

 

 ______________________________

   

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kur jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

 

 _________________________________________________________________

 Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.