Gospel choro grupė

Esame tam, kad giedotume Viešpačiui ir padėtume giedoti kitiems. Ateik į šv. Mišias sekmadienį 13 val. ir ten mus išgirsi. Giesmės tikrai nesunkios, tad drąsiai prisijunk. O jeigu norėtumei įsitraukti į chorą - pirmyn!!! Džiaugiamės kiekvienu nauju veidu ir balsu.

Choro vadovė - Kristina Žaldokaitė