Šv. Mišių tvarka


 
Rugsėjo – gegužės mėnesiais:

Sekmadieniais - 11:00 ir 13:00 val.

Nuo antradienio iki  ketvirtadienio 18:00 val.

Rytinės: trečiadienį 7:30 val.

 (įėjimas iš šv. Jono gatvės).

Birželio – rugpjūčio mėnesiais:

Sekmadieniais – 11:00 val. 

 
Išpažinčių klausoma sekmadieniais prieš šv. Mišias arba iš anksto su kunigu susitartu laiku.