Šv. Mišių tvarka

Šv.  Mišių tvarka nuo rugsėjo 1 d.
 
antradienį - penktadienį: 18 val.
sekmadienį: 11 ir 13 val.

 

Šv. Mišių intencijos Mūsų bažnyčioje:
užrašyti šv. Mišias Jūsų intencijomis galima el. paštu: aiste.balciunaite@gmail.com.
Šias šv. Mišias tėvai jėzuitai aukoja savo koplyčioje.
Dėkojame, kad padedate savo nuoširdžia malda ir auka. Kasdien jus prisimename savo maldoje.

Mūsų bažnyčia galite paremti:
Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto Bažnyčia, parapija
Adresas: šv. Jono 12, LT-01123, Vilnius
Identifikacijos kodas: 191312523
SEB Bankas sąskaita LT047044060001227755
Banko pavedime prašome nurodykite aukos paskirtį.

 

Rugsėjo – gegužės mėnesiais:

Sekmadieniais 11:00 ir 13:00 val.

Nuo antradienio iki  ketvirtadienio 18:00 val.

Trečiadienį 12:00 val.

Penktadienį 18:00 val (studentams)

 (įėjimas iš šv. Jono gatvės).

Birželio – rugpjūčio mėnesiais:

Sekmadieniais 11:00 val. 

 
Išpažinčių klausoma sekmadieniais prieš šv. Mišias arba iš anksto su kunigu susitartu laiku.