Šv. Mišių tvarka


 
Rugsėjo – gegužės mėnesiais:

Sekmadieniais - 11:00 ir 13:00 val.

Nuo antradienio iki  ketvirtadienio 18:00 val.

Trečiadienį 12:00 val.

Penktadienį 18:00 val (studentams)

 (įėjimas iš šv. Jono gatvės).

Birželio – rugpjūčio mėnesiais:

Sekmadieniais – 11:00 val. 

 
Išpažinčių klausoma sekmadieniais prieš šv. Mišias arba iš anksto su kunigu susitartu laiku.

 

Kalėdų laikotarpio pamaldų tvarka:

Gruodžio 24 d. 18 val. Piemenėlių šv. Mišios
(kviečiame ateiti su angelų sparnais)

Gruodžio 25 d. 11 val. Šv. Kalėdų šv. Mišios

Gruodžio 26-27 d. šv. Mišių nebus