Šeimų su mažais vaikais grupė

Susitinkame kiekvieno mėnesio antrąjį šeštadienį 11-13 val. kun. A.Lipniūno koplyčioje.

Kartu meldžiamės, skaitome Šventąjį Raštą ir dalinamės apie poros gyvenimą, kol vaikai leidžia laiką su vadovais.
Susitikimus paprastai palydi tėvas Antanas. Šio sezono tema – palyginimai.

Norintys pasiteirauti arba prisijungti, galite parašyti:
Sigitai (sigita.gumauskaite@gmail.com);
Danieliui (enigmatas@yahoo.com)