Šv. Jonų moksleivių ateitininkų kuopa

 

Šv. Jonų kuopa – tai 8-12 klasių moksleivių grupė, veikianti pagal ateitininkiškas ugdymo gaires.

Kassavaitinių susitikimų metu, mes gilinamės į bažnyčios mokymą, skaitome tekstus, kviečiame svečius bei smagiai leidžiame laiką. Taip pat organizuojame ir dalyvaujame renginiuose, veikiame parapijos gyvenime, savanoriaujame, keliaujame.

Ateitininkų federacija – tai seniausia jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti jaunimą siekiantį augti Kristuje ir besivadovaujanti penkiais principais: katalikiškumu, tautiškumu, visuomeniškumu, šeimiškumu ir inteligentiškumu.

Šv. Jonų kuopa susitinka kiekvieną sekmadienį, 11 val., šv. Jonų bažnyčioje, šv. Mišiose, o po jų tęsia susitikimą Aušros vartų g. 12, nuo 12:15 val.