Vyrų maldos grupė

Kiekvieną ketvirtadienį šv. Jonų bažnyčioje susitinkame vyriškai maldai. 

Kalbame Rožinį, skaitome pasirinktą krikščionišką literatūrą, ją analizuojame, kalbamės, keliaujame dviračiais, einame į žygius.

Visus, kuriems yra reikalinga vyriška bendrystė ir yra troškimas melstis už pasaulį, Lietuvą, savo artimuosius, save - kviečiame ryžtingai prisijungti.

Susitinkame ketvirtadieniais po 18 val. šv. Mišių.

Jei turite klausimų, kreipkitės į Marių Žalneravičių (+37068714112; marius@yesiam.lt).